SME bidrar till klimatsmarta lösningar

11 oktober 2021
Personer minglar

I början av oktober bjöd Västsvenska Kemi- och Materialklustret in sina SME-företag för att presentera vilka stödmöjligheter Johanneberg Science Park erbjuder SME-företag och för att diskutera aktuella utmaningar och nya, möjliga värdekedje-projekt inom Klimatledande Processindustri.

Under workshopen gavs möjlighet för företagen att spela in behov för hur Klimatledande Processindustri kan stötta SME-företagen i deras klimatomställningsresa. Mer specifikt diskuterades utmaningar kopplat till att skapa nya klimatsmarta värdekedjor inom processindustrin.

Många av medlemmarna menar att det idag finns ett glapp mellan att kommersialisera de produkter som industrin får fram i de kemiska processerna, till exempel restströmmar, och myndigheters bestämmelser kring hur de restströmmarna får användas. Det leder till problem när råvaruströmmarna ska användas eller exporteras.

- Ofta räknas restströmmarna som avfall och inte en resurs och eftersom industrin producerar väldigt stora volymer av dessa restströmmar blir det ett enormt resursslöseri. Vi har kunder som behöver och vill köpa de här produkterna, men vi kan inte sälja dem. Ska vi kunna ställa om industrin måste vi få support av myndigheterna att kommersialisera industrins produkter. Vi behöver hjälp med politisk styrning åt rätt håll, som upplyser om att vi måste släppa fram fantastiska idéer och innovationer och vi måste belysa de regulatoriska hindren som finns för att få ut innovationen snabbare, säger Fredrik Olofsson, Scandinavian Enviro Systems.

För att göra processindustrin – och samhället – cirkulärt måste vi uppnå cirkulära materialupptag och råvaruupptag, så kallad ”end of waste”. Flera andra SME-företag påtalade att de också behöver hjälp att knyta kontakter med större bolag i branschen för att fortsätta utveckla lösningar inom till exempel vätgasanvändning och CCS-teknik.

- Kemiindustrin borde modellera och simulera och sina processer mer, det skulle underlätta det experimentella arbetet för att utveckla innovativa lösningar inom bland annat vätgas och CCS, säger Jan Westergren från Wendelsberg beräkningskemi.

I workshopen deltog fem SME-företag, Compular, Green Ideas Group, Ohla Plast, Profu, Scandinavian Enviro Systems och Wendelsberg beräkningskemi, som alla är medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret och grunden till satsningen Klimatledande Processindustri som Johanneberg Science Park och Rise leder.

- Vi ska nu se över hur Klimatledande Processindustri på bästa sätt kan stödja våra SME-företag. En stor del vi ser att vi kan bidra med är att överkomma hindren kring hur vi betraktar olika industriella, kemiska produkter i samhället som resurser istället för avfall? Detta skulle i högre utsträckning möjliggöra både mer och bättre kemisk och mekanisk återvinning, säger Marie-Louise Lagerstedt Eidrup som är tillförordnad insatsområdesledare i Klimatledande Värdekedjor i Klimatledande Processindustri.

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Detta stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av Johanneberg Science Park genom och RISE. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar. Här kan du läsa mer! https://klimatledande.johannebergsciencepark.com/

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 766 11 31 06 hanna.paradis@johannebergsciencepark.com LinkedIn