Slottsskogen blir uppkopplad mot framtiden

12 maj 2020
Sensorer installeras i Slottskogen

Slottsskogen är nu uppkopplad som en del av testbädden Hållbara Smarta Parker. Med drygt 40 sensorer ute i parken samt på maskiner och fordon vill man i ett brett samarbete undersöka hur framtidens skötsel av stadens grönytor kan förbättras genom att bland annat öka takten mot en fossilfri maskinpark och att hitta nya behovsstyrda arbetssätt.


De områden som berörs är Azaleadalen och gräsmattan framför Björngårdsvillan. Här testas två robotgräsklippare och sensorer är installerade i marken. Dessa ska ge Slottsskogens personal information om när jorden behöver till exempel fukt, näring eller extra ljusinsläpp. Samtidigt ska alla maskiner och fordon som används för skötseln av parken bli uppkopplade för att förvaltningen ska få en tydlig bild av hur de används för att i ett senare skede byta ut dem mot elektrifierade maskiner.

— Göteborgs Stads park- och naturförvaltning har som mål att helt elektrifiera maskinparken till 2025 och det här är ett sätt att snabba på den processen. Inte minst för vår personal är det en uppskattad omställning då de får en tystare och mer utsläppsfri arbetsmiljö, säger Emil Björklund, förvaltningscontroller på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad.

För att få en ännu bredare helhetsbild över parkområdet har man även kopplat in satellitanalys med hög upplösning. Detta innebär att parkens personal följa trädens hälsa och status på gräsytor på ett helt nytt sätt.

— Vi kommer att sammanföra data från många olika källor för att få ny spännande kunskap, som kan hjälpa dem som är ansvariga för att sköta parken. På så vis kan man gå ifrån det frekvensstyrda sättet att arbeta och istället arbeta utifrån behov. Det blir både ett sätt att främja miljö och biodiversitet, genom att man inte gör mer än vad som är nödvändigt, men även att, med begränsade resurser, kunna bibehålla grönytor med högt rekreationsvärde för människor som lever i en växande stad, säger Jörgen Lundgren på Husqvarna. 

Slottsskogen är, efter Trädgårdsföreningen, den andra testbädden inom samarbetet Hållbara Smarta Parker, där flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar ingår tillsammans med Husqvarna och Johanneberg Science Park. Testbäddarna är öppna arenor där man hoppas att fler aktörer ska ansluta sig för att testa nya lösningar för grönyteskötsel.

— Vi ser fram emot att kunna locka fler, både stora och små, aktörer att testa ny teknik i flera av göteborgarnas mest älskade parker. All data vi samlar in kommer att vara öppen, så här finns möjligheter för såväl intresserade medborgare, som för entreprenörer som vill skapa nya appar till exempel, säger Emil Björklund.

Hållbara Smarta Parker
Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, park- och naturförvaltningenidrotts- och föreningsförvaltningenmiljöförvaltningenLokalförvaltningenBostads AB PoseidonGöteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkHusqvarna ABDecerno AB och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det initiala arbetet med att utveckla testbädden har finansierats av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) och letts av Johanneberg Science Park. Projektet finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners bidrar med ytterligare 5 miljoner.

Läs mer >>

Content

För mer information, kontakta:

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn