Skicka in ditt abstract till BEYOND 2020!

9 maj 2019
SDGs at BEYOND2020

Skicka in ditt bidrag till nästa World Sustainable Built Environment konferens senast den 31 juli 2019.

BEYOND 2020s organisationskommitté meddelar härmed stolt att anmälan för abstracts nu är öppen. 

Den vetenskapliga kommittén söker bidrag som kan hjälpa till att uppnå konferensens övergripande ambition: att gemensamt formulera en omställningsplan och en uppsättning åtaganden för stadsbyggnadssektorn, som bidrar till genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål.

Innan du skickar in ditt abstract, läs igenom de tydliga riktlinjerna och informationen kring de brett definierade teman som centreras kring konferensens huvudtema, SDG nummer 11 "Hållbara städer och samhällen" samt andra 10 relevanta hållbarhetsmål som valts som fokusområden för konferensen.

De bidrag som kommer att väljas ut måste adressera identifierade utmaningar och demonstrera innovationer som bidrar till att lösa dessa utmaningar.

>> Skicka in ditt abstract nu!

Content

För mer information, kontakta;

Karin Weijdegård, Kommunikatör

+46 735 25 27 08
Skicka e-post
LinkedIn