Sigholm ger energi med innovativt arbetssätt

14 juni 2021
alla medarbetare på Sigholm

Vi har träffat Jennie Sträng, marknadsansvarig på Sigholm för att få veta mer om företaget och vad de ser fram emot i Johanneberg Science Parks SME -nätverk.

Vilka är ni?

Ett modernt bolag som tror på samverkan mellan människa, teknik och organisation. För att kunna uppnå hållbara samhällen i en föränderlig värld tror vi att har fjärrvärmen har en nyckelroll att spela.

Vi har specialiserat oss på faktorer som effektiviserar ett fjärrvärmebolags lönsamhet, såsom digital transformation, management och förändringsledning inom energisektorn.


Med vår egna digitala plattform, Aurora by Sigholm, som många energibolag idag använder sig av, skapar vi optimeringsmodeller i kraftvärmeproduktionen utifrån väderprognoser, elprisprognoser och mängder av anläggningsegenskaper. På så sätt effektiviseras bolagen och når en näst intill optimal energiproduktion sett till ekonomi och miljö.

Med lång erfarenhet inom energibranschen vet vi vilka utmaningar driftspersonal, beslutsfattare och vd:ar står inför. Detta vill vi hjälpa till med, leda förändringen och förekomma problem.

Sigholm har 50 anställda på tre orter i Västerås, Stockholm och Göteborg.

Vilka är era styrkor?

Med bred erfarenhet i energibranschen kan vi genom faktabaserad problemlösning söka innovativa och modiga lösningar med förståelse för människa, teknik och affär. Vi ger våra kunder och dess medarbetare verktyg och förmåga att höja kvalitet och effektivitet i sin verksamhet och därigenom göra skillnad på riktigt för sina kunder.

Vad ser ni fram emot som medlem?

Vi ser fram emot att dela kunskap och ta del av erfarenhet som medlemmarna besitter. Vi hoppas kunna bidra med energikompetens och vad energibolag behöver för att klara energiomställningen. Vi tror också att vi kan bidra med en modern syn på arbetssätt och samarbetsformer.

Sofia Ganslandt, ansvarig för SME-nätverket på Johanneberg Science Park, är stolt över att ha Sigholm som Guldmedlem i SME-nätverket.

Det ger energi och inspiration till nya synsätt att arbeta med ett företag som på många sätt är en förebild och föregångare i sin bransch. Sigholms mjukvara i sig är unik. Sedan att de har organiserat sig olikt de flesta andra bolag i sitt interna arbetssätt, spiller över på oss som samarbetar med dem! Jag upplever Sigholms moderna arbetssätt i de grupper vi arbetar, som TjänsteInnovationsAcceleratorn, säger Sofia.

Sigholms öppna arbetsätt får måga uttryck. Energistrategipodden är ett sådant. EnergiStrategidagen som Sigolm bjuder in till den16 juni är ett annat. 

EnergiStrategiDagen – den digitala konferensen om energi

Eventet för dig som är intresserad av de livsviktiga frågorna inom energibranschen
Efter förra årets succé återskapar vi nu EnergiStrategiDagen - dagen för dig som jobbar eller är intresserad av de mest aktuella energifrågorna i en pågående omställning. En chans att höra ledare och beslutsfattare diskutera marknadsläget och framtidsutsikter. Anmäl dig själv, tipsa kollegor och vänner.

Konferensen är kostnadsfri.

https://www.sigholm.se/energistrategidagen

Om SME-nätverket

På Johanneberg Science Park är vi övertygade om att de små och medelstora företagen (SME) är regionens och landets framtida tillväxtmotorer och vi vill därför vara en möjliggörare och resurs som hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens. Vi vänder oss till företag i alla branscher, som har drivkraft, potential och vilja att utvecklas. Är ditt företag ett av dem? 

Det är nu 200 företagsmedlemmar i SME-nätverket, som deltar på basnivå och ett tjugotal företag som medverkar på guldnivå.

Vill du veta mer? Läs här om förmåner, medlemmar och aktivieter!

Ny Guldmedlem 2021