Satsning för energieffektiva bostäder

1 september 2023
HSB Living Lab - studentbostad

Under våren har ett nytt EU-projekt startat med fokus på att utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet ThumbsUp koordineras av Veolia i Spanien och involverar 19 företag, universitet och forskningscentra. Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser. Målet är att ta tekniken närmare kommersialisering och sina respektive marknader.

Hela vårt samhälle är uppbyggt av teknik som kräver elektrisk energi. Efterfrågan varierar över dygnet och året. Hög efterfrågan ger högt pris och stor miljöpåverkan då elbolagen tvingas köpa el som är mindre grön. Energilagring spelar en viktig roll för att jämna ut toppar och främja omställningen.

Termisk energilagring (thermal energy storage eller TES på engelska) är en teknik som möjliggör att lagra överskottsenergi och balansera energibehovet. ThumbsUp ska utveckla och demonstrera termisk energilagring som kan integreras i byggnader och öka energieffektiviteten.

– Energilagring är en viktig pusselbit för att skapa mer energieffektiva bostäder. Vi är därför väldigt glada att vara en av tre demonstationsplatser i Europa för ThumbsUp-projektet. Vi ser fram emot att testa olika lösningar i HSB Living Lab som är både effektiva och hållbara, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab. 

  ThumbsUp kommer att använda två olika tekniker för termisk lagring, båda i syfte att kapa effekttoppar över olika tidsperioder.

  • Miljövänliga PCM-lager (Phase Change Material – fasskiftande material) för att jämna ut dagliga variationer.
  • Termokemiska material (TCM) för att jämna ut veckovisa variationer.

  Båda dessa tekniker tillåter lagring av värme med en högre densitet jämfört med vanliga ackumulatortankar med varmvatten.

  ThumbsUp är ett av fyra projekt inom Horizon-programmet som har uppgiften undersöka utmaningar med att integrera termisk energilagringsteknik i byggnader. Projekten ska engagera intressenter från hela Europa för att dela kunskap och erfarenheter, tekniska detaljer under utveckling samt information och resultat från demonstrationsprojekten.

  Projekten arrangerar en gemensam workshop:
  6 september - Thermal Energy Storage Joint Workshop
  https://www.thumbsupstorage.eu/evenemang/thermal-energy-storage-joint-workshop  

  Fakta ThumbsUp (Thermal energy storage solUtions to optimally Manage BuildingS and Unlock their grid balancing and flexibility Potential)
  Finansiering: European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement No. 101096921
  Tid: 1/01/23 → 31/12/26
  Budget: 7.6 miljoner Euro
  Koordinator: Veolia Servicios Lecam Sociedad Anonima Unipersonal (ES)
  Partners: algoWatt; CARTIF; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Centre for Research & Technology Hellas (CERTH); Economic and Social Research Institute (ESRI); Gradyent; Grid Singularity; i-TES; Johanneberg Science Park; Kelvin; NanoPhos; Politecnico di Torino; Pluss Advanced Technologies B.V.; Sorption Technologies; Ubitech Energy samt universitet i Birmingham, Genova, Lleida och Messina.

  Läs mer

  https://www.hsb.se/hsblivinglab/ 
  http://www.thumbsupstorage.eu 

  logo eu

  Content

  För mer information, kontakta;

  Emilia Pisani , Projektledare / Kommunikatör

  +46 709 74 21 96 emilia.pisani@johannebergsciencepark.com LinkedIn