Så skapar öppna data smarta lösningar för mobilitet - Nyhetsspäckad nystart för forum om öppna data i Göteborg

14 maj 2018
Öppna data i Göteborg

Årets första workshop kring öppna data lockade drygt 50 personer till Johanneberg Science Park en onsdag i början av maj. Förutom kreativt arbete om mobilitet fick deltagarna även ta del av två riktigt spännande nyheter på mobilitetsfronten.

Förra året påbörjade Göteborgs stad, i samarbete med Johanneberg Science Park och inom ramen för EU-projektet SCORE, en serie av workshops med fokus på öppna data. I år fortsätter satsningen som har två syften: Dels utbilda och informera medborgarna om de regionala möjligheterna med öppna data, dels underlätta för aktörer att skapa smarta lösningar med hjälp av öppna data.

Årets första workshop hade fokus på mobilitet, vilket bland annat illustrerades av sopbilar som även fungerar som barncykeldistributörer samt undervattensbussar som fyller dubbel funktion i form av klassrum. Den som lyfte just dessa exempel var Kim Lantto på Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad och hela hans presentation av mobilitet finns att se i en liten film.

Dagen inleddes av Anders Frick som höll en snabbkurs i öppna data. Förutom tips från rapporten ”Öppna data – en guide för beslutsfattare” så togs flera exempel upp på gräsrotssamlade data i form av luftkvalitetsmätningssajten luftdata.se samt temperatursajten temperatur.nu.

Innan det första workshoppasset gav Malin Stoldt några exempel på digitala tjänster som skapats baserade på öppna data från Trafikkontoret i Göteborgs stad. Hon berättade bland annat om Göteborgsversionen av trafiken.nu samt avslöjade en nyhet: Inom kort kommer mobilappen Cykelstaden att visualisera störningar och hinder på gång- och cykelbanor.

Mellan det första och andra workshoppasset höll Västtrafiks vd Lars Backström en presentation om Västtrafiks helt nya samarbete med Parkeringsbolaget i Göteborgs stad. Samarbetet går ut på att utvalda bilister under en testperiod ges möjlighet att köpa sin kollektivtrafikbiljett direkt i appen Parkering Göteborg. Ett litet steg, kan kanske tyckas, men enligt Lars Backström illustrerar det väldigt tydligt vilket håll som Västtrafik och andra svenska kollektivtrafikbolag är på väg – nämligen att skapa API:er för transaktionsdata, vilket öppnar för tredjepartsaktörer att bli återförsäljare av biljetter. Detta är något som branschen länge har efterfrågat.

Sista föreläsaren för dagen var Torvald Asplund, projektledare för Trafik Göteborg. Han berättade om Trafikverkets API:er och aktiviteter för att hantera störningar i Göteborgsområdet. Dessutom gav han flera exempel på vilken samhällsnytta som redan har skapats med hjälp av Trafikverkets öppna data.

Dagens workshop använde en modell i fyra steg, framtagen av brittiska innovationsorganisationen Nesta. Modellen innehåller följande de fyra momenten identifiera behov, definiera vem/var/när, definiera en dataprodukt, samt beskriv vilka data som behövs för att uppnå föregående.

I slutet av workshopens sammanställdes allting under de två rubrikerna önskade dataprodukter samt vilka data som krävs.

Några av de förslag på dataprodukter som kom fram var:

 • 3D-data som visar hur byggnader såg ut för exempelvis 500 år sedan
 • Fotgängartäthet på karta
 • Helt tysta platser inom en viss radie
 • App med t.ex. event, väder, trafik, parkeringsplatser
 • Boendeparkeringslösning som visar lediga platser

Några av förslagen till vilka data som krävs är:

 • Personflöden på motsvarande sätt som dagens fordonsflöden
 • Realtidsdata var parkeringar och laddstationer finns
 • Antal personer på en buss
 • Utgångsflöden, t.ex. på Svenska Mässan och/eller Liseberg
 • Mängd cyklister på cykelbana
 • Tåg- och spårvägsdata
 • Styr och ställ-data
 • Hyrbilsdata
 • Data om respektive transportmedel

Alla detaljer, samt föreläsarnas presentationsmaterial, finns i en mapp på Google Drive.

I slutet av dagen fick deltagarna i uppgift att utvärdera workshopen. Resultatet som kom fram kommer arrangörerna att använda i planeringen av kommande workshops som går av stapeln den 3 oktober samt den 6 december 2018.

SCORE  Göteborgs stad  Johanneberg Science Park