Så lär du dig återbruk och blir en del av byggsektorns klimatomställning!

11 februari 2021
Återbruk

Byggsektorn omsätter för mycket material, både vid nybyggnation och renovering av hus. Att fullt dugliga material och produkter slängs i onödan när hus sedan rivs är ett stort resursslöseri. Byggutmaningarna inom återbruk har hjälpt ett antal bolag i byggsektorn, Bengt Dahlgren, Riksbyggen och Vasakronan, med konkreta verktyg och lösningar att använda i sin vardag för att arbeta klimatsmart.

- Om det redan finns fullgoda tillverkade produkter med rätt kvalitet, så finns det egentligen ingen vits med att köpa nytt. Med hjälp av återbruk kan vi nyttja befintliga resurser på ett mer effektivt sätt i byggbranschen. För att öka efterfrågan behöver marknaden kring återbruk mogna och det behöver komma tydliga standarder och marknadsplatser så att inköpen av återbrukade byggvaror blir lika enkelt som att köpa nya, säger Tim Jonsson, projektledare på Riksbyggen, som deltagit i den första omgången av Byggutmaningen inom återbruk, som precis avslutats.

Genom att anta Byggutmaningen får deltagarna större insikt i fastighetsägares behov och möjligheter kring ökat användande av återbruk och också praktisk kunskap kring vad som faktiskt lämpar sig att återbruka och hur det bäst förs in i byggprocessen. En viktig del för att lyckas med återbruk är att sätta upp tydliga målformuleringar på både lokal och regional nivå i sin egen organisation för att löpande stämma av och byta erfarenheter med varandra.

- Återbruk i byggsektorn är en så stor och komplex fråga för ett enskilt företag att lösa på egen hand. Den enda möjligheten är att gå samman och samarbeta i branschen! För att förankra och ta vidare den här kunskapen i vår egen organisation har vi nu planerat in både en intern tekniklunch och en intern workshop om återbruk, det ser vi verkligen fram emot! säger Maria Perzon, senior hållbarhetskonsult och hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren AB.

- Främst har jag lärt mig mer om hur man kan tänka kring återbruk, både vad gäller målsättning men även praktiskt om vad som faktiskt lämpar sig att återbruka i byggprojekt. Det har även varit intressant att diskutera processen kring återbruk och skillnaden mellan att bygga nytt/ombyggnation eller renovering och hur det påverkar förutsättningarna för återbruk. På Riksbyggen kommer jag att förankra kunskapen från Byggutmaningen i vår lokala styrgrupp för hållbar utveckling här i Göteborg. Förhoppningsvis kan vi ta kunskapen vidare även till andra projekt än det specifika vi har diskuterat i Byggutmaningen, säger Tim Jonsson, projektledare på Riksbyggen.

Att ha möjlighet att mer koncentrerat fokusera på ett område tillsammans med andra företag och experter inom området bidrar till att hålla en hög ambitionsnivå kring hållbarhetsarbetet i allmänhet, men också att lyfta det gemensamma kunskapsläget området i synnerhet.

- Att använda återbrukade material kommer i förlängningen ge ökad tillgänglighet och bredare urval av produkter när efterfrågan ökar. Det skulle leda till att fler lager av återbrukade material och produkter skapas, vilket kan utveckla både bättre logistik- och transportlösningar, men också ett bättre garantisystem än vad som finns idag, säger Anton Zita, innovationsledare på Bengt Dahlgren AB.

- Vi måste bli bättre på att både tänka långsiktigt när vi bygger nytt och på att använda de material som redan finns. Jag hoppas att fler företag ser nyttan med Byggutmaningarna och framåt ser jag också att man kan koppla in politiken, till exempel antingen på lokal, regional eller kanske nationell nivå. Detta är ju ett superintressant upplägg och fler borde involveras. Just ordet utmaning är spännande, kanske kan vi trigga varandra lite mer också, mer tävling! avslutar Amanda Höjer, biträdande projektchef, på Vasakronan.

I april börjar nästa omgång av Byggutmaningen på tema Återbruk där du får möjlighet till samma hjälp och kunskap för hur du utvecklar dina arbetssätt i ditt bolag.

Från vänster: Peter Selberg, Amanda Höjer, Anton Zita, Maria Perzon, Tim Jonsson och Anton Franker
Från vänster: Peter Selberg, Amanda Höjer, Anton Zita, Maria Perzon, Tim Jonsson och Anton Franker

 

Läs mer och anta Byggutmaningen, du också!

 

 

Bakom Byggutmaningarna står Klimat2030 - Västra Götaland ställer om och Byggföretagen med Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. I temat Återbruk samarbetar vi med projektet Återbruk Väst inom Centrum för Cirkulärt Byggande.

Content

Frågor om Byggutmaningen? Kontakta Peter!

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing och samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn