Replikera för att göra skillnad

26 oktober 2021
city view

Att uppnå ett koldioxidneutralt Europa till 2050 med en hållbar miljö, samhälle och ekonomi kommer att kräva mycket innovation och samarbete inom alla sektorer. Att utveckla nya och originella lösningar är avgörande, men den verkliga effekten kommer när dessa lösningar replikeras och skalas. Detta gör att vi kan bygga på befintlig kunskap och erfarenhet och inte uppfinna hjulet på nytt.

Replikering och skalning

Replikering och skalning gör att vi kan förbättra befintliga lösningar samtidigt som vi sparar tid, ansträngning och maximerar resurserna som spenderas på FoU. Oftast är det inte en copy paste-övning, den måste anpassas till det lokala sammanhanget, utmaningarna och behoven. Ibland kan man återanvända en del av en lösning, ibland är det processen som är viktig. Oavsett vilket är att ha en användbar och funktionell pilot en bra början, men inte tillräckligt nära för att garantera en framgångsrik replikering. Så vad skulle det krävas för att till exempel göra SCORE’s Mobility Dashboard eller QR Code Toolkit en standard i alla städer?,

SCORE partners har arbetat med riktlinjer, frågeformulär, hackathons, workshops och genom många diskussioner har både utvecklare och replikatorer arbetat hårt för att replikera några av projektets innovativa lösningar. Även om vi har haft rätt verktyg, tid, resurser och vilja har replikeringsprocessen inte varit enkel. 

Lärdomar

Några av de viktigaste aspekterna av denna process har varit:

  • Timing är nyckeln! Alla relevanta intressenter måste involveras vid rätt tidpunkt i sin egen beslutsprocess.
  • Även om det är mer effektivt att replikera en befintlig lösning än att börja från början, bör man inte underskatta den tid som krävs för diskussioner för att förstå utmaningen lösningen är avsedd att lösa. Och därmed bestämma vilka aspekter av lösningen som är mest relevanta och hur de bäst replikeras.
  • Rätt intressenter kan variera från stad till stad med tanke på varje kommuns unika organisationsstruktur. För en smidigare och mer effektiv implementering bör de ha rätt mandat, tid och resurser som krävs i replikeringsprocessen. När det gäller SCORE har detta också inneburit att olika avdelningar har involverats som inte alltid är vana vid att samarbeta med varandra – särskilt i de större städerna. Det innebär att inkludera problemägare, tekniker eller programmerare som ska utveckla det digitala verktyget och eventuellt andra stadstjänstemän.
  • Att etablera en flytande intern kommunikation mellan de olika inblandade avdelningarna kan ta tid. För att inte tala om att de inblandade inte alltid har prioriteringar eller använder samma vokabulär.

Framgångar

Även om det har funnits några utmaningar på vägen, som det alltid är, har det också funnits positiva resultat och framgångshistorier. Inte minst har varje replikeringsaktivitet mottagits positivt av partnerna med positiva resultat.

  • Till exempel, i november 2020, var Masterportal hackathon en succe.  Läs mer om det på “First international Masterportal Replication Workshop with Bradford, Ghent and Gothenburg”.
  • I mars var vi värdar för en tvåtimmars replikeringsworkshop där representanter från trafikkontoret i Göteborgs stad träffade experterna bakom Mobility Dashboard från Bergen stad och diskuterade vilka delar av den norska lösningen som bäst skulle möta utmaningarna och behoven av den svenska staden. Den senare arbetar nu med att få fram lämpliga personer och tidsresurser för att fortsätta replikeringsarbetet.
  • En av de mest framgångsrika aktiviteterna under första halvåret 2021 var replikeringsworkshopen som anordnades i samarbete med IMEC och som arrangerades tillsammans med staden Gent. I början av april deltog olika representanter från 8 av SCORE-partnerna i en extremt interaktiv workshop enligt IMEC-metoden.
  • Eftersom varje steg räknas vill vi också peka på diskussionerna som har inletts mellan Bradford City Council och Bradford University för att replikera den senares Citizens as a Science-lösning kring översvämningar. Förutom bollen som har börjat rulla mellan städerna Göteborg, Dordrecht och Aarhus för att replikera QR Toolkit från Gent och District09.
  • IOT-registret: Det är en replikering som ursprungligen startade i Amsterdam, källkoden för verktyget analyserades och förbättrades av utvecklare från Aarhus och Gent. Gent lanserade sin replikering baserat på dessa förbättringar och ytterligare en omgång av omstrukturering av koden. Så äntligen implementerades det också i Hamburg som en Masterportal-instans! Video kommer att släppas snart med hela förklaringen.

Att diskutera möjligheten att replikera varandras lösningar har stärkt samarbetet mellan städer, understrukit de likheter de har och förstärkt känslan av en enad europeisk gemenskap. Dessutom har man i vissa kommuner främjat samarbete mellan avdelningar som inte är vana vid att samarbeta – vilket bryter mot den silostruktur som ofta finns i många stora organisationer. Det finns fortfarande arbete framför oss, vi måste fortsätta att göra skillnad. – Det finns många sätt att underlätta replikeringsarbetet som ska utforskas

Nästa steg

– Det finns många sätt att underlätta replikeringsinsatserna som ska utforskas under den återstående tiden av projektet. Faktum är att vi, baserat på erfarenheterna från de senaste månaderna, vill anpassa SCORE lösningarna, menar Evdoxia Kouraki, Johanneberg Science Park. 

SCORE projektets webbsida

Interreg-projekt North Sea Region

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn