Ramboll ny partner i Johanneberg Science Park

8 juni 2021
Göteborg i solnedgång

Konsultföretaget Ramboll, med fokus på samhällsbyggnad, går in som partner i Johanneberg Science Park. Avsikten är att delta i utvecklingsprojekt för att testa nya innovationer samt att ta en aktiv roll i Celsius Innovationskluster, som verkar för en snabbare omställning till framtidens energisystem för värme och kyla i hela Europa.

Ramboll är ett stiftelseägt globalt bolag med huvudkontor i Danmark och 16 000 anställda över hela världen, varav 1 900 i Sverige. Företaget har ett starkt fokus mot hållbar samhällsbyggnad, energi och transport och med sitt engagemang i Johanneberg Science Park hoppas man kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet till flera av de större stadsutvecklingsprojekt som är under utveckling. Då Ramboll har ett stort intresse i arbetet med förstärkningen av det västsvenska elnätet ser man också möjligheter i den strategiska energinod som Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park att utveckla.

— Att vi går in som en långsiktig partner i Johanneberg Science Park innebär att vi kan vara med och driva samhällsutveckling inom de områden där vi är verksamma, och det är både viktigt och roligt. Just nu växer vår verksamhet både i Göteborgsområdet och inom vårt affärsområde Energi vilket gör att det här känns ännu mer som en ”perfect match”, säger Lars Larsson, affärsutvecklare på Ramboll Sveriges division Energy.

Johanneberg Science Park samordnar sedan 2018 Celsius Initiative, ett nätverk med över 70 europeiska städer som samarbetar för ökad kunskapsspridning och samlad expertis som accelererar övergången till hållbara energikällor för värme och kyla. Ramboll kommer på konsultbasis att arbeta för att utveckla Celsius Initiatives svenska innovationskluster som finansieras av Energimyndigheten. Innovationsklustret är en plattform och länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners i syfte att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling, samt driva på omställningen till framtidens energisystem och bidra till att svenska städer och aktörer kommer med i europeiska innovationsprojekt.

— Vi välkomnar Ramboll som partner och ser fram emot att få nyttja deras expertis i våra projekt och nätverksaktiviteter. Inte minst i Celsius Innovationskluster där svenska företag har stora möjligheter att visa vägen i omställningen mot fossiloberoende europeiska energisystem, säger Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park.

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn