Prova Göteborgs första självdrivande buss

12 september 2018
självkörande buss

Bussen trafikerar sträckan Chalmersplatsen – Johanneberg Science Park – Chalmers bibliotek på vardagar klockan 8.00-16.00. Resan är gratis.

För löpande information om tider och eventuella driftsstopp, se www.självkörandegbg.nu

Den självkörande bussen är eldriven, tystgående och utsläppsfri – egenskaper som kan öppna upp för nya typer av stadsutveckling.

Bussen är del i ett projekt med målet att studera teknik och användarbeteende, för att kunna bedöma potentialen hos självkörande fordon. Studierna ska ge ökad förståelse för hur framtidens städer kan utvecklas, med minskad privatbilism och mer resurssnåla transporter där vi åker tillsammans.

Bakom satsningen ligger ett partnerskap mellan femton organisationer och företag med anknytning till mobilitet och transporter. Projektet är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden. 

Läs mer