Pressinbjudan: Demonstrationsdag - självkörande buss och leveransrobot

16 maj 2023
robot och självkörande buss

Välkommen att uppleva ett framtidsscenario där autonoma fordon för person- och godstransporter samverkar i stadsmiljö. Arton partners har testat dessa scenarion på Chalmers campusområde och undersökt resultaten ur olika perspektiv.

Under morgonen den 23 maj får du ta del av insikterna under ett seminarium, följt av en livedemonstration med en självkörande buss och leveransrobot.

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Inte minst den sista biten av en transport- eller leveranskedja – när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering. 

Arton projektpartners – däribland universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling – har undersökt frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential.

Besökare på Chalmersområdet har blivit en del av projektet genom mer eller mindre aktiv interaktion med fordonen, när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus.

Media anmäler sig till eva.hellberg@johannebergsciencepark.com 

Tid: 7.30-10.00 (Frukost serveras från 7.30. Programmet startar 8.00)

Program: 

 • Självkörande transporter – en del av morgondagens stadsbild?
  Peter Eriksson, styrelseordf. Drive Sweden (tidigare bostads- och digitaliseringsminister)

 • Resultat och hur det blir det nytta framåt 
  Stadsutvecklingsperspektiv: Per Sunnergren, Johanneberg Science Park 
  Användarperspektiv: Fredrick Ekman, Chalmers Design and Human Factors 
  Affärsmodeller: Jon Williamsson, Handelshögskolan Göteborgs universitet
  Transporteffektivitet: Ivan Sanchez-Diaz, Chalmers Technology Management and Economics
  Test och utveckling leveransrobot: Carl Berge, Hugo Delivery

  Digital samverkan mellan trafikslag: Jan Jansson, Keolis

 • Summering

 • Roboten Hugo och den självkörande bussen demonstreras utomhus.

Aktiviteterna är en del av projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) och dessutom en del av projektet SHOW (finansierat genom EU Horizon 2020).

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)  
Partners: Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad (trafikkontoret), Göteborgs Universitet, Hugo Delivery (projektledare), Johanneberg Science Park, Keolis, Landvetter Södra Utveckling AB, Mölndala Fastighets AB, PostNord, Riksbyggen, Skanska, Tele2, Västtrafik, Wallenstam 
Finansiär: Vinnova/Drive Sweden 

Läs mer om projektet: https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/samverkande-autonoma-transporter-sat 

Läs mer om Drive Sweden:  https://www.drivesweden.net/en