Ökad kvalitet på hållbarhetsstöd

18 augusti 2021
personer vid en datorskärm

Johanneberg Science Park har tillsammans med två andra science parks i Spanien respektive Estland beviljats stöd av EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 för att öka förmågan att stötta hållbar utveckling i små och medelstora företag (SME).

- Samarbetet vässar oss till en än mer kraftfull resurs för små och medelstora företag som är en viktigt motor i övergången till ett hållbar samhälle, säger Björn Westling, chef för SME verksamheten på Johanneberg Science Park. 

Det kommer gå till så att parterna ska dela god praxis, verktyg och initiativ som hanterar hållbarhetens tre dimensioner, (sociala, miljömässiga, ekonomiska) med stöd från relevanta europeiska externa experter. Peer-learning-aktiviteter ska tillämpas för att underlätta samarbete och kunskapsöverföring. 

Resultaten ska samlas i ett så kallat ”Design Options Paper” och spridas bland internationella nätverk vars medlemmar tillhandahåller stödtjänster till små och medelstora företag och bland relevanta intressenter och myndigheter på alla nivåer.

Detta ska leda till att organisationer som arbetar med små och medelstora företag höjer kvaliteten på sitt hållbarhetsstöd och bidrar till konkurrenskraften hos de små och medelstora företagen i sin krets. 

Partners: FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura (SP), Johanneberg Science Park (SE), Tallinn Science Park Tehnopol (EE)) 

Projekttid: 210901-220901

Projektet finansieras av Europeiska unionens Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram under bidragsavtal nr 970887.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats: https://cordis.europa.eu/project/id/970887

 Logotype Peer for People, Planet, Profit in SMEs

logotype EU H2020

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn