Nytt samverkansprojekt undersöker hur dubbelriktad laddning av elbilar kan stärka energisystemet

5 april 2023
elbil

I takt med att allt fler bilar blir elektriska, växer också frågan om hur de ska laddas och var energin ska komma ifrån. Nu startas projektet PEPP, Public EV Power Pilots, ett försök med dubbelriktad laddning av personbilar inom Gothenburg Green City Zone.

Tanken att kunna använda elbilar som ett möjligt energilager är inte ny. Men huruvida det i praktiken går att tillämpa i större skala är fortfarande oklart. Det finns många frågor kring de tekniska systemen, hur människor uppfattar och använder dubbelriktad laddning och vilket värde som tjänsterna skapar.

Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker hur fordon, genom dubbelriktad laddning, kan användas som energilager för att balansera elnäten. I två kommande tester undersöks möjligheten att låna energi från parkerade bilar i ett parkeringsgarage och en bilpoolstjänst.

Förberedelse för uppskalning

Genom användarstudier kommer projektet att utvärdera dubbelriktad laddning i publik miljö ur ett systeminnovationsperspektiv. Testerna handlar om att göra användarstudier och få tillgång till information för att förbereda uppskalning. Tekniska aspekter, såsom användargränssnitt och hur laddstolparna ska fungera, kommer undersökas. Liksom vad användaren har för incitament för att dela med sig av sin energi.

Testerna kommer att pågå under två års tid. I slutet av 2024 ska projektet ha kommit fram till vad som är nästa steg och efter 2025 väntar studier i större skala.

En del av Gothenburg Green City Zone

PEPP-projektet är en del av initiativet Gothenburg Green City Zone, där näringsliv, det offentliga, akademi och institut samverkar för att testa och utveckla framtidens utsläppsfria transportsystem. Och det är just systemeffekten, liksom möjligheten att testa lösningar i verkliga miljöer för att senare kunna skala upp, som är i fokus i Gothenburg Green City Zone.

FAKTA

PEPP, Public EV Power Pilots

Ett tvåårigt projekt som undersöker om fordon, med hjälp av dubbelrikad laddning, kan användas som energilager för att balansera elnäten. Bakom samverkansprojektet står Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research Institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Mölndala Fastighet och Business Region Göteborg.

Projektet finansieras av Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova.

Läs mer om PEPP här.

Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone är ett initiativ där framtidens transportsystem testas i verkliga miljöer. Målet är att transporterna inom delar av centrala Göteborg ska vara helt utsläppsfria till år 2030. Här kan företag, samhällsaktörer och akademi samverka kring lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem.

Initiativtagare är Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone här.

Content

För mer information, kontakta;

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn