Nytt samarbete för framtidens hållbara handel och konsumtion

14 februari 2023
galleria

Handelssektorn är ett svenskt styrkeområde som är känt världen över för innovativa, hållbara och smarta varor och tjänster. Ett nytt projekt ska undersöka hur svensk handel och konsumtion kan bli mer hållbar. Arbetet leds av ASTER tillsammans med Johanneberg Science Park.

Hållbar konsumtion är framtiden för svensk konkurrenskraft. I projektet Framtidens hållbara handel och konsumtion ska minst fem tydliga mål utvecklas i en handlingsplan för att Sverige ska gå före och visa på vad hållbar handel och konsumtion är. Dessutom en aktörskarta som visar vilka som behöver vara involverade för att uppnå målen. 

- Vår uppgift är att engagera aktörer från fastighetssektorn för att bidra med sina perspektiv, säger Per Sunnergren, projektledare Johanneberg Science Park.

Resultatet ska även visa på hur Sveriges handelssystem skapar förutsättningar för hållbar konsumtion, vad som saknas och vad vi kan lära oss från varandra både nationellt och internationellt. 

I ett antal workshops från april till augusti, uppmuntras alla som arbetar med, i och i relation till all typ av handel att engagera sig. Allas erfarenhet och kunskap behövs, fastighetsägare, handlare inom alla kategorier, konsumentorganisationer, producenter, logistikaktörer osv. 

Vill du vara med? Hör av dig >>

Partners: Svensk HandelSveriges Kommuner och RegionerLYKOLife SverigeRiksteaternMistra Sustainable ConsumptionPostNord SverigeDagabLund University och Sveriges Konsumenter 
Leds av ASTER tillsammans med Johanneberg Science Park AB.

Läs mer https://aster.lindholmen.se/sv/nyheter/sveriges-handel-gar-fore-hallbar… 

Finansiering genom en satsning från VinnovaEnergimyndigheten och FORMAS på framtidens Impact Innovation-program som startar under 2024.

Content

Vill du vara med eller veta mer?

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn