Nytt samarbete elektrifierar byggarbetsplatser i Västsverige

22 juni 2021
grävmaskin och person på byggarbetsplats

I ett nystartat projekt inom ramen för ElectriCity i Göteborg, tar nu flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll, kommer man att testa hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. För att detta ska bli möjligt behöver elektrifieringen inom sektorn snabbas på. Detta för också med sig nyttor i form av minskade luftföroreningar och lägre bullernivåer.

I projektet Electric Worksite går nu flera aktörer inom ElectriCity-samarbetet samman för att skynda på processen, med start på flera platser i Göteborgsområdet. Ett tydligt fokus kommer att ligga på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra tekniska och organisatoriska utmaningar. Bland arbetsmaskinerna kommer hjullastare och hjul- och banddrivna grävmaskiner av olika storlekar att testas.

Bakom samarbetet står tolv organisationer, med Volvo Construction EquipmentNCCChalmersABB och Göteborgs Stad som några av dem. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

– Volvo Construction Equipment har en tydlig ambition att leda transformeringen mot en mer hållbar framtid i vår bransch och har ett åtagande att vara fossilfritt 2040. För att detta ska hända behöver vi driva projekt som detta tillsammans med våra kunder och andra partners i samhället, säger Carolina Diez Ferrer, ansvarig för advanced engineering på Volvo CE.

– Det här är ett projekt som passar mycket väl in i NCC:s hållbarhetsarbete där vi bland annat arbetar för att sänka koldioxidutsläppen för våra transporter. Användning av förnybar elektricitet gör det även möjligt för oss att förbättra arbetsmiljön under byggprocessen, och samtidigt leverera ett tydligt mervärde till våra kunder, säger Christina Claeson-Jonsson, NCC, Head of Research & Innovation.

– Göteborgs Stad vill driva på elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, inte minst i våra egna entreprenader. Det är en viktig pusselbit för att nå våra mål om hälsosamma livsmiljöer och minskat klimatavtryck, säger Malin Andersson, chef för avdelningen utveckling och internationellt.

JSP är arbetspaketsledare för så kallade AP5 där jag och Peter tillsammans med övriga i projektet skall identifiera och förbereda större byggarbetsplatser för att bli hel-elektrifierade, säger Rickard Malm. 

Bakom projektet står: Volvo Construction EquipmentNCCGöteborgs StadChalmers Tekniska högskolaLindholmen Science ParkGöteborg EnergiJohanneberg Science ParkGöteborgs Stads LeasingRISE Research institutes of SwedenABB Electrifications SwedenRiksbyggenHSB GöteborgHögskolan i Halmstad

Läs mer om projektet

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@johannebergsciencepark.com