Nya vardagsprodukter kan väcka intresse för energifrågor

20 augusti 2019
Sara Renström i HSB Living Lab

Att använda en app för att organisera och följa sin egen energiförbrukning kan leda till att privatpersoner i högre utsträckning känner sig delaktiga i, och får en fördjupad förståelse för, energisystemet i stort. Det visar Sara Renström, som i sin doktorsavhandling vid Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers, både utvecklat och testat en sådan app.

Sara Renströms avhandling Participating in Energy Systems through Everyday Designs söker svar på frågor kring vilka roller hushåll kan spela i energi- och fjärrvärmesystem för att minska dess negativa miljöpåverkan och hur designade objekt och produkter kan påverka dessa roller. 

En del av forskningen innebar utvecklandet av två produkter som testats på boende i en vanlig bostadsrättsförening och i HSB Living Lab – dels ett kit för att kunna ta tillvara spillvärme i hushållet, till exempel från ugnen, och den så kallade Ero-appen som tillåter de boende att organisera och följa sin egen energiförbrukning.  

Med Ero-appen, som är en del av EU-projektet IRIS - Smart Cities, har de boende i HSB Living Lab fått möjlighet att reflektera över vilka energikällor, exempelvis vind- eller vattenkraft, de vill använda och se hur tillgången på dessa är i el- och fjärrvärmesystemen vid en viss tidpunkt.

— Istället för att bara uppmuntra användarna att minska sin energianvändning ger Ero tips på när det kan vara smart att exempelvis använda hushållsapparater eller varmvatten utifrån vilka energikällor användaren själv föredrar, säger Sara Renström.

Sara Renströms resultat, som bygger på intervjuer, visar att användarna inte upplevde att den egna energianvändningen var tillräckligt stor för att de förändringar de kunde göra med Ero-appen skulle få tillräckligt genomslag. Däremot blev de mer intresserade av att kunna påverka energisystemet i stort för att få till större förändringar på systemnivå.

— Om användarnas preferenser av energislag till exempel kunde samlas in via appen och rapporterats till energibolagen, så skulle man som privatperson kunna få möjlighet att vara med och styra utvecklingen av nya energisystem, säger Sara Renström.

Hela hennes doktorandprojekt har genomförts tillsammans med Göteborg Energi och Ero-appen, som fortsätter att finslipas och testas, har finansierats av IRIS – Smart Cities.

— Tack vare Sara Renströms arbete har vi fått värdefulla insikter i hur privatpersoner runt om i Europa kan vara delaktiga i den stora energiomställning som är nödvändig för att nå klimatmålen. Vi hoppas kunna fortsätta utvecklingen av Ero-appen inom IRIS, säger Eva Pavic på Johanneberg Science Park, som koordinerar den svenska delen av IRIS-projektet på uppdrag av Göteborgs Stad.

IRIS – Smart Cities
IRIS är ett femårigt Light House-projekt, finansierat av EU:s HORIZON 2020-program. Inom IRIS ska sju städer, varav Göteborg är en, ta fram och testa smarta, hållbara lösningar inom energi, mobilitet och IKT, samt sprida lösningarna över Europa. Totalt samverkar 43 parter i nio länder och medborgarengagemang löper som en röd tråd genom projektet.

Content

För mer information, kontakta:

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64
Skicka e-post
LinkedIn