Nya lösningar och lärande städer – nu samlas IRIS-projektet i Vaasa

3 juni 2019
Källa: vasaregionen.fi

Städer och aktörer inom IRIS-projektet testar och demonstrerar nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet, digitalisering och medborgarengagemang. I projektet medverkar totalt 44 aktörer från sju länder och 4 – 6 juni möts parterna igen i Vasa. Johanneberg Science Park är på plats.

IRIS-projektets städer och partners träffas nu för fjärde gången sen starten i oktober, 2017. Ett stort fokus för mötet den här gången är replikering, dvs hur lösningar och testade innovationer och idéer inom projektet kan kopieras och återskapas i andra städer och sammanhang.

IRIS är ett så kallat Lighthouse-projekt, finansierat genom EUs program Horizon 2020. Fokus och strävan är att hitta lösningar på det nutida stadslivets utmaningar med hjälp av mer hållbara och integrerade lösningar. Sammankomstens tema handlar om hur man på bästa möjliga sätt kan dra nytta av det kunnande och de teknologier som IRIS-projektaktörerna har.

Lighthouse-städerna är Utrecht (Nederländerna), Göteborg (Sverige) och Nice Côte d’Azur (Frankrike). Det är här lösningar utvecklas, testas och demonstreras för att sedan paketeras till kopierbara format för andra städer. 

De fyra följestäderna är Vaasa (Finland), Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz de Tenerife (Spanien) och Foscani (Rumänien). Följestäderna kopierar projektets lösningar, och implementerar i sina egna städer. 

Vad är IRIS?

Inom IRIS-projektet utvecklas och testas nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Inom IRIS ingår tre Lighthouse-städer och fyra följestäder. Modellen är att städerna ska lära av varandra och kunna kopiera varandras lösningar. Johanneberg Science Park koordinerar projektaktiviteterna i Light House-staden Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Projektmötet i Vaasa

Projektmötet i Vaasa är det fjärde i ordningen, och det första som hålla i en av projektets följestäder. Vaasa bidrar bland annat med kompetens inom avfallshantering och biogasproduktion samt energieffektiva bostadsområden. Fokus den här gången kommer att vara replikering och spridningen av lösningarna. Intressant på agendan är replikeringseftermiddagen på onsdag då en rad IRIS-lösningar får presentera sig i korta "pitchformat" från scenen, och i publiken sitter lokala och regionala aktörer som kan och vill kopiera och implementera lösningarna. Därefter blir det fördjupade samtal i mingelformat. Sen kan nya, smarta stadslösningar vara på gång! 

IRIS Göteborg i Vaasa

Från Göteborg deltar två personer i replikeringseftermiddagen: Björn Wendle, Trivector om EC2B. Mobilitet som tjänst samt Pierre Hult, Riksbyggen om flexibla elnät och energipositiva byggnader.  

IRIS webbplats: https://irissmartcities.eu/

Follow our story @IRISsmartcities