Ny verktygslåda för hållbarhetsinitiativ 

28 juni 2022
sylåda med diverse saker

Johanneberg Science Park har sedan ett arbetat tillsammans med teknikparkerna FUNDECYT-PCTEX i Spanien och Tehnopol i Estland i ett EU-projekt för att tillsammans med externa experter dela erfarenheter och identifiera möjligheter inom hållbarhetsområdet för små och medelstora företag. Bakgrunden är den snabba omställning som nu krävs och övertygelsen om att SMF (små och medelstora företag) behöver gå i frontlinjen för denna.

Projektet har nu publicerat sin slutrapport som innehåller detaljerad information om inte mindre än 13 olika initiativ inom områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med ursprung i Estland, Slovenien, Spanien och Sverige. Under projektet har deltagarna presenterat sina respektive initiativ och dessutom diskuterat hur man skulle kunna implementera varandras förslag. Utöver projektdeltagarna har bland andra experter från EU:s Joint Research Center Policy Lab, European Business and Innovation Centre Network och Circular Change bidragit med initiativ och erfarenheter.

Initiativ som beskrivs i rapporten är till exempel

  • Accelerationsprogram för socialt entreprenörskap
  • Alternativa mobilitetslösningar för persontransport
  • Verktyg för att nå SDG-målen
  • Utveckling av hållbara framtida affärsmodeller
  • Skattning av verksamheters grad av cirkuläritet
  • Mfl

I rapporten beskrivs initiativen, deras styrkor och svagheter, målgrupp, syfte med mera. Rapporten finns att ladda ner kostnadsfritt här

Läs mer på EU-kommissionens webbplats: https://cordis.europa.eu/project/id/970887

Logotype Peer for People, Planet, Profit in SMEs

logotype EU H2020

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn