Ny accelerator ska öka innovationsnivån på tjänster

11 september 2019
Björn Westling och Filip Tideman, Johanneberg Science Park, Julia Jonasson, RISE, Sofia Ganslandt, Johanneberg Science Park, Malin Jovanovic Gunnarsson och Jessica Oldborn, Framtidens Företag, Eva Hellberg, Johanneberg Science Park.

Ett unikt pilotprojekt i Västra Götaland ska fylla hålrummet när det gäller innovationsstöd till små och medelstora tjänsteföretag och företag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter. Med stöd från Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, etableras nu TJIVA-Tjänsteinnovationsacceleratorn, av Johanneberg Science Park, RISE och Framtidens Företag.

— Trots att innovation blivit ett mantra under de senaste två decennierna och rent av kommit att betraktas som en nödvändighet för att företag ska utvecklas och långsiktigt överleva, så är det här den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag, säger Björn Westling, projektledare på Johanneberg Science Park.

En innovation kan beskrivas som en ny eller förbättrad process, tjänst, produkt eller organisering som syftar till att skapa ekonomiskt eller annat värde. Innovationsbegreppet har dock främst kommit att röra företag som erbjuder fysiska produkter. Trots att företag som tillhandahåller kunskapsintensiva tjänster utgör en växande andel av ekonomin, så har de innovationsstödjande insatserna till tjänsteföretag varit förhållandevis få. En förstudie till TJIVA från 2018 visar att många tjänsteföretag upplever att man saknar kunskap om affärslogiker och hur innovationsarbetet ska bedrivas för att nå ökad konkurrenskraft.

— Vi tycker förstås att det är extra roligt att kunna erbjuda ett stöd som vi upplever är efterfrågat, säger Björn Westling. Vi kommer att testa flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk samtidigt som vi etablerar en fysisk lokal på Johanneberg Science Park. Ambitionen på sikt är att företagen får med sig verktyg från acceleratorn som gör att de kan fortsätta arbeta med innovation på egen hand.  

Bakom acceleratorn står ett partnerskap bestående av tre aktörer som alla bidrar med relevant och värdefull kompetens. Johanneberg Science Park har ett stort nätverk av företag i regionen samt en gedigen erfarenhet av innovations- och projektledning. Framtidens Företag är en av Vinnova utsedda excellensinkubatorer och arbetar med tjänsteinnovation som fokusområde sedan 2010. RISE Service Labs bedriver forskning inom tjänsteinnovation och använder designmetodik för att stödja kunder och partners. 

Projektet TJIVA – tjänsteinnovationsacceleratorn kommer att pågå till och med september 2022. Total projektkostnad är drygt 10 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen står för omkring 7 miljoner kronor och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för drygt 3 miljoner kronor. Tjänsteinnovationsacceleratorn vänder sig både till rena tjänsteföretag och till tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter.

#tjiva
#affärsutveckling

Content

För mer information, kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63
Skicka e-post
LinkedIn