Nu minskar vi koldioxidutsläppen

1 februari 2018
händer

Johanneberg Science Park har utsetts till samordnare för Västra Götalandsregionen och Länstyrelsens satsning Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större marknad för biobaserade material och drivmedel, inom Klimat 2030.

Uppdraget innebär att koordinera aktörer och att hitta innovativa lösningar inom våra ansvarsområden för att snabbare minimera utsläpp av koldioxid i regionen.

- Vi på Johanneberg Science Park är stolta över att ha blivit utsedda till samordnare för Klimat 2030. Det ger oss ytterligare möjlighet att intensifiera arbetet med att ställa om vår region till en smart, attraktiv och hållbar region. Det visar också att vi tillsamammans med våra delägare och partners är en erkänd aktör inom hållbar utveckling. Tillsammans kan vi nu bredda engagemanget och få fler aktörer att aktivt bidra till en snabbare omställning för att vi ska lyckas nå våra klimat- och miljömål, säger Maria Ådahl som koordinerar Johanneberg Science Parks samordningsuppdrag för Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

- Vi är glada att Johanneberg Science Park kommer att vara samordnare för just dessa frågor. JSP har en kompetens i att kombinera näringsliv och akademi som kommer göra skillnad i frågorna och också lång erfarenhet både inom området bostäder och byggande samt kemi- och materialfrågor. Vi står inför ett skifte till mer biobaserade och klimatsmarta material, inte minst inom byggsektorn där vi nu hoppas att omställningen tar extra fart. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans inom Klimat 2030, säger Gustaf Zettergren, miljöchef på Västra Götalandsregionen

Maria Ådahl, projektledare Urban Development

+46 721 81 05 78
maria.adahl@johannebergsciencepark.com

Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen                                              

070 - 082 41 58, 010 - 441 40 23, gustaf.zettergren@vgregion.se

Om Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kraftsamlingen samlar företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. På klimat2030.se finns det möjlighet att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom det regionala klimatmålet, samt berätta hur din organisation jobbar för att vi gemensamt ska nå målet.

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi har en lång erfarenhet i Västsverige av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Genom att vara föregångare blir vi både klimatsomställningens vinnare och inspirerar andra.

www.klimat2030.se

www.facebook.com/klimat2030/

twitter.com/Klimat2030