Nordisk Energioptimering AB ny medlem i Johanneberg Science Parks SME- nätverk

4 maj 2021
ventilationstrummor på tak

Vi har träffat Patrick Rom, försäljningschef och Johan Söderblom, VD för att få veta mer om företaget och vad de ser fram emot i nätverket

Vilka är ni?
Nordisk Energioptimering AB (NEO) har funnits i drygt 6år och är ett innovativt svenskt företag med kontor i Göteborg (HK), Umeå, Stockholm, Eskilstuna och Landskrona. Vår passion är att förbättra och rengöra energikrävande system utan att skada miljön, och samtidigt förlänga systemets livscykel och sänka kostnaderna för våra kunder.

Vi har utvecklat metoden att rengöra med torris, bland annat med egenutvecklad specialutrustning för hela klimatsystem. Till våra kunder, som är ägarna av större el installationer såsom; roterande värmeväxlare, batterier, kondensatorer, kylmedelskylare och kyltorn har vårt resultat inneburit en avsevärd minskad energiförbrukning och därmed minskat klimatfotavtryck för slutanvändaren. Den totala kostnaden för utfört arbete har varit intjänad på endast några månaders drift.

Vilka är era styrkor?
Genom att vi samarbetar med de största konsulterna och luft/ventilationsföretagen i Sverige har vi en bra koll på vad som behövs för fastigheters och industriers välbefinnande. Vi är ett relativt litet företag så vi har ganska enkelt att ställa om vad våra kunder behöver för hjälp inom energioptimering. Vår styrka är att vi själva har uppfunnit NEO-Metoden och vet vad vi kan ändra på för att ställa om till kundernas fördel. OCH vi har en fantastisk betalmetod för våra tjänster till våra kunder. Vill du veta mer om den, ta kontakt med oss. 

Vad ser ni fram emot som medlem?
Att få ta del av den kunskap och erfarenhet gruppen besitter och vara en länk i energioptimeringen som fastigheterna idag behöver. Att få föra ut vårt budskap om vad just vi är så bäst på och få en del av kakan bland de problem som behöver lösas. Vi bidrar med vår erfarenhet av luft/ventilation och energi samt vårt kunnande om digitalisering av fastigheter.

Björn Westling, chef på avdelningen för SME-kontakter,  med kollegor - är mycket glada att få välkomna Nordisk Energioptimering som Guldmedlem i Johanneberg Science Park.

De står för en innovativ lösning på ett vanligt förekommande problem och deras lösning bidrar aktivt till att minska klimatpåverkan från samhällsbyggnadssektorn. Vi ser en intressant potential till kopplingar inom vårt nätverk och i våra projekt framdeles.

Ombud?

Nordisk Energioptimering söker fritidsombud! Äldre fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare och företagare som tidigare drivit firma inom luft/ventilation. Intresserad? Kontakta Patrick Rom

Om SME-nätverket

På Johanneberg Science Park är vi övertygade om att de små och medelstora företagen (SME) är regionens och landets framtida tillväxtmotorer och vi vill därför vara en möjliggörare och resurs som hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens. Vi vänder oss till företag i alla branscher, som har drivkraft, potential och vilja att utvecklas. Är ditt företag ett av dem? 

Det är nu 200 företagsmedlemmar i SME-nätverket, som deltar på basnivå och ett tjugotal företag som medverkar på guldnivå.

Vill du veta mer? Läs här om förmåner, medlemmar och aktivieter!

Ny Guldmedlem 2021

Content

Kontakta gärna mig för mer information;

Sofia Ganslandt, SME kontakter

+46 732 34 91 39 sofia.ganslandt@johannebergsciencepark.com LinkedIn