Nio starka partners knäcker nöten – skapar unik lokal handelsplats för energi

7 april 2017
Iréne och Claes

Konferensrummet är fyllt av ett engagerat sorl. Hur kommer vår handelsplats för energi att designas? Vilka affärsmodeller kan vi använda? Hur ska vi kunna replikera våra resultat? Avgörande frågor besvaras under den första fasen av EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. Engagemanget är högt bland de nio starka partners som håller på att ta fram den mest effektiva och flexibla energilösningen.

− Energibranschen förändras och här har vi en fantastisk möjlighet att utforska framtidens energisystem. Det unika i FED ligger i att skapa en lokal handelsplats för både el, värme och kyla, säger Claes Sommansson, tekniskt ansvarig i projektledningen.

Innovation kräver verkligen ett kreativt sinnelag. Det finns ingen arbetsgrupp där en partner arbetar på egen hand. Samarbete är det enda som gäller.

− Vi befinner oss i mitten av vår planeringsfas och varje partner hittar sin roll för att tänka ut den bästa lösningen för FED-systemet, säger Claes Sommansson.

Göteborgs Stad ligger i framkant när det gäller innovativa lösningar på miljöproblem. I år lanserar staden en särskild innovationsstrategi. FED passar definitivt in detta progressiva arbete för hållbar stadsutveckling.

FED har redan fått både nationell och internationell uppmärksamhet. Flera nationella myndigheter följer projektet och Göteborgs Stads smart city-koordinator presenterade nyligen FEDs intentioner i Frankrike. 

Iréne Svensson är projektkoordinator och ansvarar för kontakten med det nya EU-programmet Urban Innovative Actions som finansierar FED. Hon är baserad på Johanneberg Science Park som på uppdrag av Göteborgs Stad koordinerar FED-projektet.

− Den här tidiga uppmärksamheten är väldigt stimulerande för oss som jobbar i projektet, säger hon.

Campus Johanneberg utgör FEDs testarena. Det är tillåtet med elhandel inom området på grund av ett undantag i ellagen, vilket gör det möjligt att testa och validera en lokal energimarknad. Här har forskare från Chalmers redan startat sina simuleringar för att analysera effekterna av olika tekniska lösningar.

− Man kan se testarenan som ett Göteborg i miniatyr. Den har sitt eget fjärrvärmesystem och sitt eget elnät. Genom de två fastighetsägarna på campus, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter som båda är partners, kan vi adressera olika slags energibehov vilket är väldigt värdefullt för projektet, avslutar Claes Sommansson.

De pågående undersökningarna kommer att avslutas i juni. Då har FED nått sin första milstolpe. Nästa steg blir att bygga marknadsplatsen 1.0.

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Läs mer om FED-projektet 

Content