Miljonsatsning till västsvenska energiinnovationer

4 maj 2021
glödlampor med bilder i på vindkraftverk

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures får fortsatt uppdrag från Energimyndigheten att som en av sex innovationsmiljöer i Sverige stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt. I innovationsmiljön ingår även Innovatum Science Park samt Business Sweden.

För att lyckas med omställningen av energisystemet behöver samverkan ske i större omfattning än som sker i samhället idag. Värdeskapande samarbeten, utbyten av kompetens, erfarenheter, idéer och främjande av entreprenörskap är aktiviteter som genom stödet ska bidra till denna samverkan.

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har sedan 2018 varit en av Energimyndighetens innovationsmiljöer och driver inom uppdraget klustret #greenUps, som består av ett 50-tal innovativa bolag inom miljö- och energiteknik.

- Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Energimyndigheten att skapa värde för start-ups, små och medelstora företag och att stärka energiområdet i Västsverige, säger Björn Westling, projektledare för innovationsmiljön på Johanneberg Science Park.

De utvalda sex innovationsmiljöer kommer arbeta med:

  • Utbildningar, workshops och kunskapshöjande seminarier
  • Insatser som främjar investeringar i energiinnovationer
  • Matchmaking
  • Förberedande insatser inför internationalisering  

De sex innovationsmiljöerna finansieras med  totalt 18 Mkr per år under två år, med option på ett tredje år.

Läs mer på Energimyndighetens pressmeddelande

Energimyndighetens logotype

Content

För mer information, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn