Med SCORE skapar vi smartare städer

6 mars 2018
Smart Cities

Nyligen var en delegation från Johanneberg Science Park på kick-off i Amsterdam för EU-projektet SCORE. SCORE handlar om att utveckla smartare städer som effektivt kan möta vår tids stora utmaningar, vad gäller bland annat logistik, mobilitet och klimatförändringar. Genom projektet där nio städer i EU deltar, vill man öka innovations- och digitaliseringstakten samt öka medborgarinflytandet.

Så vad innebär projektet? Vi frågade Claus Mullie, Boris van Hoytema och Kim Lantto som på olika sätt arbetar i projektet.

Vad kan det vara för utmaningar och lösningar som SCORE ska lösa?

- Till exempel smarta lösningar på hur man gör när vattnet stiger snabbt, eller hur vi skapar bra flöden av människor i områden där det alltid rör sig många under olika tider. Ur data av hur snabbt vattnet ökar eller hur många människor som rör sig någonstans kan nya tjänster och produkter skapas och vi måste snabba på utvecklingen av smarta städer. Samtidigt måste ju också lösningarna vara så smarta att de täcker behovet, annars kommer den inte fungera, säger Kim Lantto från Göteborgs stad.

Under kick-offen blev det tydligt att alla städer har samma, globala utmaningar. Med SCORE kan städerna tillsammans hitta och dela lösningar på komplexa samhällsutmaningar som bara städer kan lösa. För varje problem och utmaning som vi kan lösa i Göteborg kan samma lösning appliceras i en annan stad, alla städer har samma problem och då sparas pengar och tid. Vi tacklar också problem på olika sätt i olika städer och med olika infallsvinklar kan vi dela erfarenheter och kunskap mellan städerna.

Claus, du är projektledare för SCORE och koordinerar arbetet från Amsterdam. Vad tycker du är viktigast i projektet?

- Vi vill förändra det sätt städer arbetar med att utveckla öppna data. Vi vill att städerna tar ett större ansvar i de här frågorna. Vi vill att vi öppnar upp apputveckling mer, till exempel. Så att vi kan utveckla produkter och tjänster tillsammans, säger Claus Mullie från Bax & Company.

Så hur ska ni göra rent praktiskt, då?

- Genom att använda dela data som de olika städerna har kan vi använda data som ett verktyg. Företag använder ju ofta redan med öppna och delad data eftersom de ser en möjlighet att utveckla nya tjänster och produkter, säger Boris van Hoytema från Bax & Company.

- Det enda sättet är att komma på lösningarna tillsammans med de som står mitt i problemen. De ser fler och andra möjligheter och aspekter som en planerare aldrig kan se själv. När de ser lösningarna blir de nöjda själva också, eftersom de varit delaktiga och en del av lösningen, säger Kim Lantto från Göteborgs Stad.

Fakta:
Projektets webbsida

Interreg-projekt North Sea Region 
Total budget: 5 855 000 Euro
Göteborgs budget: 520 000 Euro
Projektstart: 2018- 2022
Parter: Amsterdam City (projektledare), Bradford, Hamburg, Bergen, Göteborg, Aberdeen, Aarhus, Ghent, Dordrecht, University of Aarhus, University of Bradford, Amsterdam Data Science. 
Göteborg; Johanneberg Science Park i samarbete med Göteborgs Stad (Stadsledningskontoret, Konsument- och medborgarservice, Stadsbyggnadskontoret) 

Interreg-projekt North Sea Region

Content

Kontaktperson

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17
Skicka e-post
LinkedIn

Kontaktperson

Ann-Marie Strand, Omvärldsanalytiker

+46 721 64 98 26
Skicka e-post
LinkedIn