Marknadsdesign för framtidens lokala energisystem

7 oktober 2019
Magnus Brolin, RISE

Den sista oktober 2019 avslutas projektet Fossil-free Energy Districts (FED) som har designat och implementerat en lokal marknadsplats för värme, kyla och el på Chalmers campus i Göteborg. Magnus Brolin från RISE – Research Institutes of Sweden är en av arkitekterna bakom systemets marknadsdesign och han är nöjd med resultatet.

— Det är klart att det finns jättemånga utmaningar med att få ett sånt här ganska komplext system att fungera, men jag tycker att det har varit ett väldigt framgångsrikt projekt på det viset att man i samma projekt, under tre år, har fått den här marknadsplatsen att faktiskt fungera, hela vägen från en konceptbeskrivning till en implementerings- och en driftsfas. Det tycker jag är helt fantastiskt och jag skulle vilja säga att det är ganska unikt, säger Magnus Brolin, forskare på RISE.


Byggnaderna på campusområdet kan både vara konsumenter och producenter av energi, till exempel finns biopannor på området och flera tak har solpaneler installerade. Dessutom finns ett antal batterier och andra energilager. Alla dessa marknadsaktörer är kopplade till den digitala marknadsplatsen där programmerade agenter fattar beslut och handlar energi med varandra och det omkringliggande systemet. Resultatet blir ett mycket flexibelt system som effektivt kan förutspå och kapa energiintensiva toppar, och på så sätt minska importen av fossilbaserad energi. 

FED-projektet består av nio lokala partners som alla deltagit utifrån egna intresse- och kompetensområden och tillsammans har man lyckats bygga in en mängd funktionaliteter för att styra energianvändningen i systemet. Men för att kunna bli en attraktiv produkt på marknaden tror Magnus Brolin att systemet kan behöva förenklas.

— Utifrån ett marknadsdesignsperspektiv så måste man göra en avvägning mellan hur komplex och hur transparent den här marknaden ska vara. Alltså vilken funktionalitet som måste sitta i ena vågskålen och aktörernas förståelse och acceptans i den andra. Idag har vi gått ganska långt in i den komplexa vågskålen i FED-systemet. Det skulle vara intressant att också titta på mindre komplexa lösningar som man ändå kan nå ganska långt med.

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor.

— Det finns ett stort intresse kring de här frågorna och det sker mycket utveckling. Nu finns ju dessutom en del lagförslag, som från början kommer ifrån EU, om hur så kallade medborgarenergigemenskaper ska implementeras i svensk lagstiftning. Så jag tror att vi kommer att få se mer av den här typen av lokala energimarknader, men vilken form de tar i framtiden - det får vi se. 

Om projektet
Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.

Content

För mer information, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn