Många ville bygga egna sensorer

10 april 2019
Sensorbyggande under Vetenskapsfestivalen

Under Vetenskapsfestivalen hölls en dagslång workshop på Chalmers där deltagarna fick bygga egna mätstationer för att mäta luftkvalitet. Under dagen hölls också en rad inspirationsföreläsningar på temat öppna data.

Värdar för aktiviteten var projekten SCORE - Smart Cities and Open data RE-use (Interreg North Sea Region) och LoV-IoT - Luft- och vattenövervakning med IoT samt Göteborgs Stad och Johanneberg Science Park.

Under dagen fick besökare bygga sina egna mätstationer med sensorer som mäter antalet partiklar i utomhusluften. Förutom två olika partikelstorlekar, PM 2.5 och PM 10, kan mätstationerna bland annat även mäta temperatur och luftfuktighet. 

– Syftet med satsningen är att göra folk nyfikna på öppna data och hur mätningar som utförs av medborgare kan bidra till ökade insikter om luftkvalitet, säger Evdoxia Kouraki, som är projektledare för satsningen.

I samband med bygget av mätstationerna hölls ett antal inspirationsföreläsningar, i allt från hur man kan parkera smartare med hjälp av realtidsdata till vindsimulering kring byggnader med hjälp av öppna 3D-data. 

Workshopen är en del i den satsning som EU-projektet SCORE initierat, och som går ut på att utbilda, informera och inspirera medborgarna om de regionala möjligheterna som finns med öppna data, samt underlätta för aktörer att skapa smarta lösningar med hjälp av öppna data. På samma tema hölls förra året exempelvis Forum öppna data, som då hade fokus på mobilitet. 

Content

För mer information, kontakta:

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17
Skicka e-post
LinkedIn