Luftkvalitet i fokus på workshop om öppna data

29 november 2019
Open Data Workshop

Ett efterlängtat evenemang som skulle ge inspiration, insikter, ökade kunskaper. Det var utgångspunkten för workshopen med fokus på öppna data och datadriven innovation som hölls på Johanneberg Science Park i november.

Den här gången fick ett 100-tal deltagare höra om Göteborgs Stads arbete med öppna data och vad som är på gång, ta del av goda exempel och bli inspirerade av exempel på innovationer med hjälp av öppna data. Dagen var uppdelad i tre olika block och workshopdelar.

Först hälsades deltagarna välkomna av Evdoxia Kouraki från Johanneberg Science Park och sedan tog Anders Frick över som dagens moderator.

Dan Folkesson, digitaliseringsansvarig, och Kim Lantto, utvecklingsledare på Konsument- och medborgarservice vid Göteborgs Stad inledde med visionerna kring och arbetet med Digitala Göteborg. Staden håller bland annat på att utveckla en digital tvilling. Med hjälp av öppna data ska stadens offentliga verksamhet bli effektivare och resultatet ska bli att man jobbar smartare.


Därefter var det presentationsdags för Ågot Watne och Johan Sylvén från Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad. De gav tre exempel på när öppna data kan användas i kartvisualiseringar, nämligen för kartor över värmepumpar, luft och buller. För mätning av luftkvalitet så har staden flera mätstationer, bland annat i Femmanhuset, i Gårda och i Haga. Vem som helst kan få realtidsdata från mätstationerna, men frågan är hur många som gör det, varför och hur de som använder dessa data gör det. 

Sedan tog Gunnar Blide och Kristian Johansson från Stadsbyggnadskontoret på Göteborgs Stad vid och presenterade Stadsbyggnadskontorets projekt ”Öppna grundläggande geodata”. Initiativet går ut på att tillhandahålla stadens grundläggande geodata som öppna data.

De långsiktiga målen är att medborgarna ska uppleva bättre service och ökad insyn samt att fler innovativa tjänster som baserade på öppna data ska göra vardagen enklare för medborgare och näringsliv.

– Innan har vi varit bundna av att ta betalt för dessa data enligt Byggnadsnämndens taxa, men det som folk nu triggas av är att dessa data blir gratis, säger Gunnar Bilde, som är processledare.

Göteborgs stadskarta tillgängliggörs som öppna data inom kort och senare i vinter tillgängliggörs även ortofoton. I början av nästa år planeras baskartan att tillgängliggöras, vilket är en väldigt efterlängtad nyhet bland många.

– När vi gör våra grundläggande geodata fritt tillgängliga och släpper kontrollen över hur datan används så krävs också ett nytt tankesätt, säger Gunnar Bilde.

Som en del av workshopen fick deltagarna svara på vilka datamängder som man själv är intresserad av. Svaren som gavs innehöll allt från trafikdata och översvämningsdata till luftkvalitet och väder. Alla 142 svar finns i PDF-filen som ligger i samma mapp som dagens presentationer. 

Nästa del av dagen handlade om parkering. Jonas Eriksson och Dilan Ustunyagiz på Göteborgs Stads Parkering pratade mycket om ”nudging”, alltså puffa/uppmuntra folk, och hur detta skulle kunna användas för att få folk att ställa bilen och ta kollektivtrafik eller andra färdsätt. Ett konkret exempel är priset på parkering och hur ett pris som är dynamiskt kopplat till luftkvaliteten skulle kunna få folk att parkera annorlunda.

I samband med fikapausen fick deltagarna själva ge exempel på när de använt – eller skulle vilja använda – öppna data i sin vardag. Någon nämnde rymddata från Copernicusprogrammet och någon annan nämnde analyser samt visualiseringar i GIS. En svarade att hen håller på att samla data från öppna datakällor för att kunna kombinera det med den egna statistiken för att kunna prognosticera besöksnäringen. 

Under det sista passet för dagen presenterade fyra personer olika spännande projekt från näringslivet. 

Fredrik Hallgren, projektledare för digitaliserad miljöövervakning på IVL Svenska Miljöinstitutet, pratade om öppna data för innovation inom sensorer och hur man med hjälp av modeller kan använda väldigt billiga luftsensorer men ändå få väldigt bra mått på luftkvaliteten.

Han tog också upp sensortunga projekt såsom:

  • LoVIoT, SIP IoT-Sverige. Enkla sensorer för luft och dagvatten som ska övervaka infrastrukturbyggen och varna i tid vid förhöjda halter.
  • ScoreWater. Städers utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar, där målet är att få till en motståndskraftig vattencykel i städerna med hjälp av digitalisering.
  • OpenWaters. Öppna data, delad design och digitala tvillingar i innovationsekosystem för samhällskritisk infrastruktur. Fokus på dricksvatten och dagvatten.

David Nilebo från Insplorion AB pratade också om sensorer. Titeln på presentationen var ”Sensorteknik för renare luft” och han tog bland annat upp problemet med mätstationer. Idag har de flesta städer endast ett fåtal mätstationer vilket enbart ger medelvärden på övergripande nivå. I framtiden tror han att det kommer nätverk av mätsensorer som möjliggör styrning av smarta städer. Enkelt förklarat så krävs det billigare, mindre och bättre sensorer på gatunivå för att förstå och åtgärda problemen, enligt David Nilebo.

Sara Janhäll från RISE tog upp tankar och idéer kring öppna data, och nämnde särskilt ett antal projekt som hon tyckte var extra intressanta:

  • Trafiklab.se – Sveriges plattform och utvecklarportal för öppna kollektivtrafikdata och API:er (2010) 
  • Trafikverkets öppna RealtidsAPI (2012-2014) 
  • Open Transport Data Platform i Rio de Janeiro, Brazil (20152016) 
  • Kraftsamling Öppna Trafikdata branschgemensam hantering av öppna data.
  • Skalning öppna data kommungemensam hantering av öppna data (2019 -)
  • Open MobilityData in the Nordics – nordisk samverkan kring gemensamma lösningar och standarder för öppna kollektivtrafikdata (2017 )

Dagens sista presentatör var Daniel Nilsson från Ramboll som pratade om satsningen ”Shair”, en plattform som hjälper till med modellberäkningar i realtid. Shair kombinerar historiska data och beräkningar med aktuella mätningar, vilket ger ett bättre resultat än traditionella modeller baserade på antaganden. Han exemplifierade Shair i praktiken genom att demonstrera webbtjänsten ”Happy Commuter” som ger rekommendationer på alternativa resvägar för exempelvis fotgängare och cyklister baserade på luftkvalitet

Workshopen var en del i en serie workshopar som stöds av projektet SCORE, som finansieras av InterReg. I SCORE - Smart Cities and Open data RE-use - samarbetar nio städer runt om i Europa med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, att sänka trösklarna för samarbeten mellan företag i olika länder och driva utvecklingen av nya innovativa lösningar och gemensamma standarder för EU-länder. Projektet drivs av Göteborgs Stad och Johanneberg Science Park.

Alla presentationer från dagen har konverterats till PDF-filer och finns tillgängliga här: https://www.dropbox.com/sh/r4wyj87zo1vydae/AADEuvTepJ4cq_EmmksZgBura?dl=0

Läs också gärna om referatet från förra forum för öppna data: https://www.johannebergsciencepark.com/nyheter/sa-skapar-oppna-data-smarta-losningar-mobilitet-nyhetsspackad-nystart-forum-om-oppna-data-i

Under dagen lanserades också en ny grupp på LinkedIn där diskussionen kan fortsätta. Här är länken till gruppen: https://www.linkedin.com/groups/8857762/

Content

För mer information, kontakta

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn