Lokala energisystem i framtidens stad

15 oktober 2020
Vy över Chalmers kraftcentral

I sin filmserie Tekniken & uppmärksammar Ericsson hur nya digitala lösningar formar framtidens stad. Till exempel möjliggör det lokala energisystem - något som vi demonstrerar på Chalmers campus med projektet Fossil-free Energy Districts (FED). Se filmen och intervjun med vår projektledare Stina Rydberg här:

 

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla har utvecklats på Chalmersområdet tillsammans med nio partners. 

FED samfinansierades 2017- oktober 2019 av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar. 
 
Partners inom FED: Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park (koordinator på uppdrag av Göteborgs Stad), Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Chalmers.

>> Läs mer om FED 

 

Content

För mer information, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89
Skicka e-post
LinkedIn