Livsviktigt för västsvensk samhällsbyggnad att hänga med i mobilitetsutvecklingen

1 oktober 2020
Johanneberg Science Parks partners i workshop om mobilitet i stadsutveckling på A Working Lab i Johanneberg.

Hur utformas framtidens stadsdelar, gator och hus för nya typer av fordon, och hur säkrar vi tillgång till förnybar energi om allt ska elektrifieras? Johanneberg Science Parks partners samlades i en workshop för att diskutera lösningar och förslag på hur man tillsammans kan utveckla och driva pilotprojekt inom mobilitet för framtidens stadsutveckling.

För att uppnå målet att förhindra den globala uppvärmningen behöver vi snabbt hitta sätt att effektivt halvera våra utsläpp. Johanneberg Science Park samlar regelbundet sin partnerkrets för att utveckla lösningar på vår tids utmaningar och den här gången var det dags för tema mobilitet i en föränderlig samtid.

Johanneberg Science Parks ordförande Tomas Kåberger;

— Hela omvärlden lider av en drabbande osäkerhet i sviterna av Corona-pandemin, vilket gör att våra partners kan ha svårt att fatta beslut om nya projekt. Johanneberg Science Parks verksamhet är livsviktig för att mota den ekonomiska stressen pandemin har inneburit. Det pågår nu också en jättespännande nationell och internationell teknisk utveckling som kommer påverka och ändra hela transportsektorn på rätt kort tid. För Västsverige är det av en enorm betydelse att vi hänger med i den här utvecklingen.

Hela staden som testarena för hållbar och klimatsmart innovation

Mobilitet är ofta det tema som beskriver frågor som rör både transport av människor, gods och varor inom och utom staden, men det påverkar också både utformningen av städer och integrerade system i stadsdelar och fastigheter. Den tekniska utvecklingen går fort, hur vi ska planera, utforma och energiförsörja morgondagens stadsdelar, hus, tjänster och fordon mer effektivt är en högaktuell fråga. 

— Att samlas såhär är jätteviktigt för att knyta ihop offentlig förvaltning, som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, med näringslivet och akademin för att förse oss alla med fakta och ny kunskap, som vi kan föra vidare till politiken, säger Kristina Lindfors, Trafikdirektör på Trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Genom att knyta ihop de olika aktörernas idéer som workshopen genererade kan nya banbrytande innovationer utvecklas som kan lanseras på en både internationell och nationell marknad. Att utveckla och testa pilotprojekt är en viktig del för att bryta ny mark för både tekniska och beteenderelaterade lösningar.

Claes Sommansson, projektchef på Johanneberg Science Park menar att det här är en viktig arena för Johanneberg Science Parks projektutveckling:

— Under workshopen fick vi fram idéer på projekt från både energi-, fastighets- och fordonsbranschen som kan utvecklas vidare i befintliga och nya samarbeten med stad, näringsliv och akademi. Jag ser fram emot att driva idéerna vidare i test- och demonstrationsprojekt!

— Staden ska agera plattform för att testa och prova nya idéer och innovationer, det är alla partier överens om. Vi måste hitta nya sätt att utveckla ny teknik, med flöden av både människor och varor i demonstrationsprojekt, säger Toni Orsulic (M), Trafiknämndens ordförande i Göteborgs Stad.

Content

Nyfiken på våra aktiviteter eller bli partner?

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65
Skicka e-post
LinkedIn