Linnea samordnare för biobaserade material och drivmedel - Klimat2030

26 april 2021
Linnea Johansson

Linnea Johansson på Johanneberg Science Park blir ny samordnare för satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” inom Klimat 2030. Västra Götalandsregionens kraftsamling för omställningen till en klimatsmart region.

Vad lockade dig till uppdraget som samordnare inom Klimat 2030?
Jag har i flera år följt arbetet med Klimat 2030 från sidan och tycker det är en väldigt inspirerande satsning – att samla så många aktörer från olika delar av samhället för att tillsammans jobba i en gemensam riktning. Att därför få bli en del av initiativet och teamet och bidra med mina erfarenheter ska bli riktigt spännande.

Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?
Senaste åren har jag ägnat åt olika typer av samverkansprojekt. Samverkansprojekten har handlat om allt från smarta energisystem och träbyggnation på Johanneberg Science Park till studenters roll i hållbarhetsarbetet på Chalmers. Gemensamt för dessa har varit att utforska tillsammans och dela med sig av lärdomar mellan olika aktörer och individer för att bygga på varandras kunskap och slippa att gång på gång starta från noll när erfarenhet finns.

Detta med kollektivt lärande är något som jag tar med mig in i Klimat 2030. Det är så lätt att kunskap stannar inom en organisation för att vi till exempel inte inser att kunskapen kan vara av värde för någon annan eller för att vi inte vänder oss till varandra för att fråga om råd. Gemensamt som samhälle kan vi så mycket och har så många fantastiska lösningar, nu gäller det bara att fler tar del av dem. Nu när vi genomgår en samhällsomvandling är det dessutom ett stort resursslöseri att inte ta vara på lärdomarna.

Vad har du för förhoppningar på din nya roll inom Klimat 2030? 
Än så länge är jag så ny i rollen att jag fortfarande håller på att sätta mig in i vad arbetet innebär. Jag är designingenjör i botten och har därför begränsad erfarenhet av just materialfrågor men är istället van vid att ta reda på vilka behov som en lösning försöker uppfylla och hur produkter är kopplade till beteenden. Detta kan då leda till intressanta frågor om varför just detta material använts och hur man kan göra något på ett annat sätt, frågor som brukar kunna inspirera till nya tankesätt. Min förhoppning är därför att kunna stödja olika aktörer i att lyfta blicken och tänka på nya sätt. Och lära av varandra så klart.

Läs mer om Klimat 2030s arbete inom fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster”

Samordnare Klimat2030 Johanneberg Science Park 

Linnea Johansson - Biobaserade material och drivmedel 
linnea.johansson@johannebergsciencepark.com
+46 70 824 01 18

Peter Selberg - Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
peter.selberg@johannebergsciencepark.com
+46 730 57 26 25

Läs mer om satsningen Klimat 2030 här    

Klimay 2030