Linje 55 går i mål – med massiv introduktion av elbussar som resultat

30 juni 2020
Elbuss på Avenyn

I december 2020 introducerar Västtrafik omkring 160 nya elbussar för Göteborg, Mölndal och Partille. Totalt kommer då omkring 200 elbussar trafikera Göteborgsområdet. En viktig del i att bana väg för denna stora introduktion av elbussar har varit ElectriCitys demoarena linje 55, som därmed går i mål.

Linje 55 introducerades 2015, för att parter inom ElectriCity skulle kunna lära sig mer om fullskalig eldrift av bussar i kollektivtrafik. Linjen, vars trafikering legat ovanpå ordinarie kollektivtrafik och alltså har saknat eget trafikuppdrag, har använts för en rad olika tester, med lyckade resultat. Bland annat har snabbladdning, IT-lösningar och mätningar av luftkvalitet gjorts längs linjen.

Resenärer, förare och aktörer ansvariga för drift har alla positiva upplevelser av bussarna och den tystare, mjukare eldriften. Då dagens trafikering fungerar problemfritt har demoarenan fullgjort sitt syfte och elektrifierade elbussar blir nu vardag i göteborgsområdets kollektivtrafik.

Upphandlingen av elbussar är bland de största i Europa och visar på stadens och regionens höga ambitioner med hållbarhetsarbetet och med att förbättra stadsmiljön. De nya bussarna kommer att innebära lägre utsläpp av både partiklar och avgaser samt minska bullernivåerna.

ElectriCity fortsätter arbetet med att utveckla och testa lösningar för morgondagens elektrifierade transporter. Vi undersöker möjligheterna att starta nya demoarenor. Mer information om det kommer vi att återkomma om.

Resenärer som använt sig av linje 55 hänvisas från och med december 2020 till linje 16.

Content

För mer information, kontakta:

Karin Weijdegård, Kommunikatör

+46 735 25 27 08 karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com LinkedIn