Lär dig mer om luftkvalitet – häng med på guidad tur genom Kungsparken

3 maj 2022
kvinnor sätter upp sensorer i park

Vill du lära dig mer om luftkvalitet och hur luftföroreningar påverkar dig? På fredag den 6 maj kan du följa med på en guidad tur genom Kungsparken i Göteborg tillsammans med våra forskare.

Kungsparken i centrala Göteborg har blivit testområde för forskning om hur luften i våra städer kan förbättras. Sedan ett år tillbaka är ett antal sensorer och provtagare utplacerade runt om i parken och folk som ofta vistas i eller passerar igenom området uppmuntras att delta i studien. Det är forskningsprojektet Nordic Path som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs Stad som kartlägger luftföroreningar genom att samla in och mäta luftens partiklar och halten av kvävedioxid.

­− Luftkvalitet har stor påverkan på vår hälsa och på vårt välbefinnande. Vi hämtar in information från olika håll, både forskningens resultat och medborgarnas upplevelser av parken för att få kunskap om vilka lösningar som är intressanta och relevanta för Göteborg. Syftet är att bidra till bättre stadsplanering utifrån ett luftkvalitetsperspektiv, säger Ågot Watne, forskare på IVL och projektledare för den svenska delen av studien.

Guidad tur under Vetenskapsfestivalen

Den 6 maj, i samband med Vetenskapsfestivalen, arrangerar NordicPath en luftkvalitetsvandring i Kungsparken i centrala Göteborg. Turerna går varje timme och alla som vill kan delta. Forskare från IVL och Göteborgs universitet samt representanter från miljöförvaltningen i Göteborg svarar på frågor om luftens kvalitet, hur luftföroreningar påverkar människor och hur man kan använda stadens parker för att minska mängden luftföroreningar som man utsätts för. Det finns även möjligheter för deltagarna att testa att mäta luften med sensorer.

Aktiviteterna arrangeras av NordicPath tillsammans med Hållbara Smarta Parker, ett samarbete där stadens olika grönytor används som testbäddar för att testa och utveckla hållbara och innovativa arbetssätt.

Läs mer på Vetenskapsfestivalens webbsida

Läs mer om NordicPath 

Vid frågor, kontakta:
Ågot Watne, agot.watne@ivl.se, tel. 010-788 66 10

Vill du testa din idé, produkt eller tjänst?

Projektet och testbädden Hållbara Smarta Parker välkomnar fler innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor. 

Vill du vara med? Läs mer

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. Initierades 2018 i samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. Med finansiering av Vinnova.

Content

Vill du veta mer om hur du kan vara med i Hållbara Smarta Parker?

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn