Lantbrukare tar steg mot gårdsbaserad biogasproduktion

3 februari 2023
biogasanläggning

I våras anordnade vi tillsammans med LRF, Biogas Väst och Klimat 2030 studiebesök på lantbruksbaserade biogasanläggningar, vilket ledde till lärdomar om hur lantbruk kan bli mer resurseffektiva och lönsamma genom att dra nytta av sitt avfall. Flera av lantbrukarna gör nu en omställning.

RISE har gjort en undersökning om hur lärdomarna från besöken har fått effekt. 

Två lantbrukare som deltog på studiebesöken har sökt ekonomiskt stöd från Klimatklivet för att starta biogasanläggningar på sina egna gårdar. Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som kommer utdela stöd för klimatinsatser till och med 2026. Detta gör det möjligt för lantbrukare att satsa på en mer klimatsmart verksamhet.

Ytterligare två lantbrukare tillsammans med andra lantbrukare är i startgroparna med att starta en biogasanläggning i samverkan med varandra. Andra lantbrukare har fått rådgivning genom Jordbruksverket, och att de funderar på att fortsätta processen mot egen biogasproduktion. Intresset för fortsatta aktiviteter och stöd kopplat till lantbruksbaserad biogas är också stort hos de lantbrukare som deltog. Läs mer om studiebesöken >>

Läs nyheten i sin helhet på Klimat 2030s webbsida:
https://klimat2030.se/lantbrukare-tar-steg-mot-gardsbaserad-biogasprodu…

 

Content

Kontakt beträffande JSPs insats:

Hedvig Pollak, Projektledare

+46 735 65 16 03 hedvig.pollak@johannebergsciencepark.com LinkedIn