Kunskapsutbyte på Europanivå

8 november 2017
FED partners

​​​​​​​Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, presenterades i Bryssel den 7 november. Inom FED ska nya innovativa lösningar för ett fossilfritt samhälle testas och användningen av energi minskas. Drivkrafter och utmaningar diskuterades på Europanivå.

FED är ett EU-finansierat innovationsprojekt som Göteborgs Stad driver inom programmet Urban Innovative Action, UIA. Syftet är att göra smarta lokala energisamhällen där man minimerar fossildrivna energitoppar, minskar extern energiimport och etablerar en digital handelsplats. Unikt för FED är att projektet innefattar tre energibärare: el, värme och kyla.

- Energieffektivitet har varit på agendan hos oss i många år. Med FED vill vi ta reda på hur vi kan erbjuda våra kunder mer förnybar produktion och vilken roll vi har i ett föränderligt energilandskap, säger Patrik Arvsell Göteborg Energi.

Testbädden ligger på Chalmersområdet i Johanneberg,Göteborg. Den har en perfekt uppsättning fastighetsägare, energiinfrastruktur och användare. Området är undantaget från koncessionsrätten för elfördelning, vilket ger möjlighet att testa och utvärdera en lokal energimarknad. Den digitala handelsplatsen kommer att optimera användningen av lågkvalitativ energi för att ersätta primärenergi. En byggnads energibehov ska balanseras med överskottet av en annan.

Syftet med dagen i Bryssel var att visa på exempel från Göteborgs Stad om hur vi med hjälp av medel från initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionen, testar nya lösningar för stadens utmaningar.

Sebastian Marx, chef för Göteborgs Stads Brysselkontor, hälsade välkommen och konstaterade att gästerna var spridda över en mängd olika intresseområden där det gemensamma målet var en fossilfri framtid.

Edouard Gatineau, projekt officer för Urban Innovation Action, presenterade programmet och pågående utlysningar. Iréne Svensson, Claes Sommanson från Johanneberg Science Park och Patrik Arvsell från Göteborg Energi, beskrev FED-projektet.

- FED-projektet är ett spännande initiativ inom UIA. Bra att städer nu direkt kan söka anslag för mer innovativa projekt. UIA upplevs som mindre byråkratiskt och mer flexibelt. Detta kommer att avlasta de regionala stöden avsevärt, säger Isabelle Poli, DG Regio, EU-kommissionen,

Om FED:
Samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Urban Innovative Actions, UIA, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.
Projektperioden är 2017-2019.
Total projektbudget är 5,8 miljoner euro.
Samarbetspartners: Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers

Läs mer:
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/fed-fossil-free-energy-districts
http://www.uia-initiative.eu/

#fedgbg
Twitter

EU flag

Content

Vice projektkoordinator

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 544 533
Skicka e-post
LinkedIn

Projektkoordinator

Iréne Svensson, Internationella relationer

+46 769 41 71 30
Skicka e-post
LinkedIn