Kunskap vässas med besök hos biogasanläggningar

24 oktober 2022
personer utomhus vid biogasanläggning

Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi, och efterfrågan ökar stadigt både från transport- och industrisektorn. I våras tog vi med oss lantbrukare och besökte ett antal biogasanläggningar för att tillsammans lära mer om affärsmöjligheter för biogas och inspireras hur en gård kan bli mer resurseffektiv och bättre ta vara sitt restavfall. 

För att göra dagens energigasanvändning fossilfri krävs 20 TWh förnybar gas. Det ska jämföras med dagens användning av förnybara gaser som uppgår till knappt 4 TWh årligen, där ungefär hälften produceras i Sverige. I bara Västra Götaland finns idag en outnyttjad potential på ca 1,7 TWh/år, där en stor del kommer från lantbruket. Potentialen för bättre resursutnyttjande är alltså stor!  

- För mig var det mest värdefulla att se hur nya kontakter knöts. Flera av lantbrukarna utbytte kontaktuppgifter med varandra och delade med sig tips på allt från tillvägagångssätt, affärsmodeller och möjliga teknikleverantörer. Jag vill därför hoppas att detta blev ett startskott för flertalet nya biogasanläggningar.  Även för Johanneberg Science Parks del var besöken givande då vi fick närmare kontakt med flera företagare vars framtida biogas kan bli en viktig del i att ställa om till exempel kemi- och processindustrin till fossilfrihet. Ett av företagen, Biofrigas, har dessutom valt att bli guldmedlemmar i vårt SME-nätverk, säger Linnea Johansson, projektledare Johanneberg Science Park. 

Besöken gick till ett flertal gårdar runt om i Västra Götaland, som alla tar vara på sina restprodukter från jordbruket för att omvandla till biogas och biogödsel. Besöken gav ett värdefullt tillfälle att på nära håll uppleva hur en biogasanläggning ser ut och ställa frågor direkt till lantbrukare som gått före och få reda på mer om hur just de har gått till väga och hur anläggningarna fungerar i praktiken.  

LRF, Biogas Väst och Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om samordnade besöken. 

Det fortsatta arbetet med lantbruksbaserad biogas drivs av inom Klimat 2030s satsning ”Främja hållbart lantbruk”.

Kontakt:

Danira Behaderovic, RISE, danira.behaderovic@ri.se, 010-516 66 88 

Gårdarna som besöktes under våren:  

Klevs Gård och Renahav
I Sotenäs omvandlar Renahav avfall och processvattenreningsslam från den lokala livsmedelsindustrin till biogas. Energin från biogasen används lokalt och biogasanläggningens restavfall används till KRAV-certifierad gödning på Klevs Gård som även kommer att leverera gödsel som substrat till ökad biogasproduktion. Ett skolexempel på cirkularitet! 

Götestorp, Vesene 
En mjölkgård utanför Vesene som investerat i biogasanläggning för att förse gården med el och värme, överskottet kan också värma upp närliggande villor. Med biogasanläggningen har de lyckats sluta ett lokalt kretslopp.

Långhult Biogas, Habo
En gårdsanläggning i mindre skala som producerar el samt värme till granntomtens produktionsväxthus. På gården pågår även pilotförsök för uppgradering av gasen till flytande biogas.

Vadsbo Biogas
Vadsbo Biogas är ett samverkansinitiativ mellan mindre jordbruksenheter som gått ihop för att tillsammans tillverka biogas med stordriftsfördelar. 

Tidigare webbinar om biogas

Nedan kan du ta del av inspelningen av ett tidigare webbinar om biogas.

 

Läs mer om vårt arbete inom Klimat2030: 

https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/klimat2030

Klimay 2030

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Hedvig Pollak, Projektledare

+46 735 65 16 03 hedvig.pollak@lindholmen.se LinkedIn