Klustermedlemmen Liquid Wind kan bygga en första anläggning i Örnsköldsvik

18 november 2020
Visionsbild, Liquid Wind

Liquid Wind utvecklar, bygger och driver anläggningar som producerar ett förnybart och klimatsmart bränsle med hjälp av grön el. Mer specifikt utvecklar Liquid Wind eMethanol, av el och koldioxid, vilket till exempelvis kan användas av sjöfarten. Kärnan är att ta vara på koldioxidöverskott från befintliga industrier. Den första anläggningen kan nu planeras i Örnsköldsvik.

Övik Energi inleder ett samarbete med Göteborgsföretaget Liquid Wind som innebär att Örnsköldsvik blir platsen för Sveriges första kommersiella anläggning för produktion av elektro-metanol. Vi intervjuade Johan Schönström, Senior Process Advisor, på Liquid Wind om vad det innebär för Liquid Wind.

Vad innebär detta samarbete för Liquid Wind och vad sker nu?
- Vi kommer nu att påbörja tillståndsprocessen och projekteringen av anläggningen. Målet är att produktion av elektrobränsle ska vara igång januari 2024. Tillsammans med det konsortium Liquid Wind skapat avser vi nu att i rask takt bygga fem anläggningar. Därefter ytterligare 50 och sedan 500 runt om i världen. Liquid Wind har i första hand fokus på sjöfarten, som visat intresse för klimatsmarta alternativ och Örnsköldsvik ligger bra till vid kusten.

 Vad var det som avgjorde att placeringen blev Örnsköldsvik?
- Hörneborgsverken i Örnsköldsvik har alla de grundförutsättningar som Liquid Wind behöver. Där finns markyta, tillgång till biogen koldioxid och tillgång till elnät. Övik Energi har också ett intresse för klimatförbättring och en vilja till samarbete vilket borgar för ett bra projekt. Det finns också stora möjligheter att leverera spillvärme till Övik Energis fjärrvärmenät.

Finns det intressanta anläggningar närmare västkusten som också kan bli aktuella i framtiden?
- Ja, det finns, men det är betydligt svårare att hitta den kapacitet i elnätet som behövs och elpriset är högre i södra Sverige. Dessutom finns det god tillgång på nya vindkraftsprojekt i norr, så det är mer optimalt att placera stora reglerbara elkonsumenter där. Elen från vindkraftsverken förs över till vår anläggning, därav är beroendet av näten och kopplingen till elpriset avgörande för var vi bygger anläggningar.

Maria Edvall, du är insatsområdesledare i Klimatledande Processindustri och har följt vår medlem Liquid Wind under lång tid, berätta mer!
- Ja! Och det är spännande att en av våra medlemmar har fått igång sin satsning med framställning av elektrobränsle. Vår ambition i Klimatledande Processindustri är att bidra till att koldioxidutsläppen minskar och detta är absolut ett stort steg i rätt riktning. Såklart hade vi hoppats på en anläggning här på västkusten men det viktiga är att det nu finns ett beslut på en anläggning. Förutom att flera av våra aktörer använder vätgas och får det som en restprodukt i sina processer finns önskemål om ett samarbete mellan industrierna här på västkusten kring vätgas och då hade denna satsning passat bra!

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Detta stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av RISE och Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.


Här kan du läsa mer om Klustret och Klimatledande Processindustri

Content

Kontakt för frågor

Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 766 11 31 06 hanna.paradis@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Kontakt för frågor

Magnus K Andersson (RISE), Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart

+46 70 314 60 08 magnus.k.andersson@ri.se