Johanneberg Science Park till Riga på träningsläger

9 september 2019
Bootcamp i Göteborg 2018.

I september 2019 hålls för andra gången en bootcamp inom projektet SmartUp Accelerator, där sju små och medelstora företag från Östersjöregionen ska få sina affärsideér knådade av mentorer från bland annat Johanneberg Science Park. Syftet är att de ska bli redo för marknadsintroduktion i något av projektets länder. Fokus i år ligger på smart mobilitet och mötet hålls i Lettlands huvudstad Riga.

— Förra året arrangerade vi en bootcamp här i Göteborg med temat smarta hem. Då hjälpte vi ett ryskt bolag som jobbar med energilagringslösningar och som ville etablera sig i Norden. Det ska bli spännande att se vilket företag vi får jobba med i år, säger Filip Tideman, som är Johanneberg Science Parks representant i SmartUp Accelerator.

SmartUp Accelerator är ett projekt, med finansiering från EU:s Interreg Baltic Sea Region program, som under tre år ska skapa ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva consumer clean tech-företag, det vill säga företag som riktar sig direkt till privatpersoner och på olika sätt bidrar till minskad miljöpåverkan. 

Aktörer från sju länder kring Östersjön (Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Tyskland och Polen) deltar och efter en bred utlysning har ett företag från varje land valts ut för att få hjälp med att förbereda bolaget för etablering på en ny marknad. Det kan handla om allt från att göra ingående marknadsstudier, stöd med kapitalanskaffning eller dörröppnare till samarbetspartners och kunder. Under bootcampen väljer bolagen vilken marknad de ska fokusera på den kommande tiden, själva accelerationsfasen, och tilldelas en partner som befinner sig på denna marknad som löpande kommer bistå med stöd och råd utifrån bolagets behov.

— Något vi insåg under förra årets bootcamp var att det som utländskt bolag kan vara svårt att förstå vilka förutsättningar och hinder som råder på sin påtänka marknad. Genom att ha lokal kännedom av vår egen marknad lyckades vi tillsammans med det ryska bolaget accelerera beslut om mål och riktning, något som bolaget själva hade svårt att göra på egen hand, säger Filip Tideman. 

Läs mer om de företag som valts ut till årets bootcamp.

Partners i SmartUp Accelerator:
Innovatum AB (SE), Demos Helsinki (FI), Alexanderson Institute (SE), Foundation for Technology Entrepreneurship (PL), European Institute för Innovation reg. assoc. (DE), Johanneberg Science Park (SE), University of Latvia (LV), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), St. Petersburg Foundation for SME Development (RU), The St. Petersburg House Property Owners Association (RU).

 

Content