Johanneberg Science Park på Smart City Expo World Congress i Barcelona

12 november 2018
Smart City Expo World Congress

Den 13 - 15 november går en av världens största mässor för smarta städer av stapeln i Barcelona. Johanneberg Science Park är där och representerar fyra av våra innovationsprojekt i olika aktiviteter, samtidigt som vi trendspanar för att hålla oss i framkant av utvecklingen inom samhällsbyggnad.

Med över 20 000 besökare, 844 utställare och över 700 städer från 120 länder kallar sig Smart City Expo World Congress (SCEWC) för världens ledande event för städer. 

Claes Sommansson är en av över 400 talare på eventet. Han kommer presentera två EU-projekt som Johanneberg Science Park koordinerar för Göteborgs Stad, båda med långsiktiga målsättningar att kunna kopieras och implementeras i andra städer eller distrikt; FED och IRIS.

FED
Projktet Fossil-free Energy Districts (FED), drivs i Göteborg och testar en helt ny typ av lokal energimarknadsplats på Chalmers Campus Johanneberg. 

Den 14 november klockan 11:45-12:45 presenteras FED vid ett seminarium om energisystem och ekodistrikt med låga halter av koldioxidutsläpp. 

IRIS
IRIS Smart Cities testar nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Göteborg är en av tre lighthousestäder i projektet och dess insats leds av Johanneberg Science Park. 

Tillsammans med övriga nordiska lighthousestäder presenteras Göteborg och IRIS på den nordiska paviljongen den 15 november klockan 10:00-11:00.

IRIS finns också representerat den 13-14 november på den gemensamma montern för European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities

Thomas Kruse från IRIS lighthousestad Utrecht deltar dessutom i panelsamtalet Digitalisation is Sexy. How data platforms could change the landscape of EU cities den 15 november 15:00-16:00.

SCORE och CELSIUS
I Projektet SCORE ska nio europeiska städer använda öppna data som bas för att utveckla nya innovationer och lösningar. Här leder Johanneberg Science Park arbetet kring implementering av resultat och lösningar i de olika ländernas testbäddar.SCORE kommer att ha en monter på Open and Agile Smart Cities (OASC) den 14 november klockan 13:30-17:30.

CELSIUS är ett framgångsrikt projekt inriktat på fjärrvärme som nu går in i en ny fas med ett bredare fokus på energifrågor. De är på plats på SCEWC för att delta i olika nätverksaktiviteter och ytterligare förstärka sitt nätverk av europeiska städer och energiaktörer.

Content

För mer information, kontakta:

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33
Skicka e-post
LinkedIn

För mer information, kontakta:

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10
Skicka e-post
LinkedIn