Johanneberg Science Park i nytt partnerskap med Volvo Cars

27 maj 2020
En volvo parkerad utanför Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park har undertecknat ett partneravtal med Volvo Cars i syfte att stärka mobilitetens roll i framtida samhällsbyggnadsprocesser. Genom att utveckla och testa nya mobilitetslösningar i samverkan med till exempel bygg- och bostadsbolag, akademi och offentliga aktörer vill man hitta nya vägar framåt för såväl en hållbar stadsutveckling som för en västsvensk bilindustri i framkant.

— Idag är transport och mobilitet ett måste att ha med i planeringen av nya byggprojekt och frågor som gemensamma bilpooler och elektrifiering av fordonsflottan är högaktuella. Därför är det så värdefullt för oss att få med Volvo Cars som en aktiv samarbetspartner, som ytterligare kan stärka oss i vår ambition att bli Sveriges ledande samverkansarena för framtidens hållbara samhällsbyggnad, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park. 

Genom sitt engagemang i projekt som HSB Living LabRiksbyggens brf Viva och EU-projektet IRIS Smart Cities utforskar Johanneberg Science Park, tillsammans med sina partners, nya sätt att bo, leva och arbeta som minskar det totala klimatavtrycket. Många av dessa projekt är samlade runt Chalmers Campus Johanneberg, där Johanneberg Science Park också driver sitt aktörskluster. Här har man också en historia av att testa innovativa mobilitetskoncept som självkörande minibussarpaketlevererande robotar och samarbetet ElectriCitys elbuss. 

— Redan innan Coronapandemin gick bilindustrin mot stora förändringar i och med elektrifiering, autonomisering och en förtätande stadsutveckling där transporter innebär olika typer av belastningar. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi ligger steget före och utvecklar produkter som ur flera aspekter höjer livskvaliteten för våra kunder. Tillsammans med nätverket i Johanneberg Science Park ser vi fram emot att mer noggrant undersöka bilens roll i framtidens samhälle, säger Paul Welander, Senior Vice President på Volvo Cars. 

Johanneberg Science Park är grundat och samägt av Göteborgs Stad och Chalmers och har, utöver dessa Västra Götalandsregionen, och 16 privata företag som partners. Dessa är AB VolvoAkademiska HusBengt Dahlgren ABChalmersfastigheterFörvaltnings AB FramtidenGöteborg EnergiHSBHusqvarna ABMölnDala Fastighets ABPeab ABRiksbyggenTyréns ABSkanskaVolvo CarsWallenstam och White arkitekter. Johanneberg Science Park driver även Västsvenska Kemi- och Materialklustret med 45 medlemsorganisationer samt ett nätverk med över 150 små och medelstora företag. Volvo Cars är från maj 2020 partner i Johanneberg Science Park.

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94
Skicka e-post
LinkedIn