Johanneberg Science Park i Almedalen

24 juni 2019
Johanneberg Science Park i Almedalen

Johanneberg Science Park är på plats i Almedalen och anordnar två seminarier om omställningen inom energi och processindustri som tar avstamp i våra pågående innovationsprojekt. Under seminarierna kommer vi att visa på konkreta lösningar och gemensamt diskutera de insatser som behövs för att nå klimatmålen.

Dags för ny industriell revolution?
Tisdagen 2 juli, 9:45 - 10:45
Teaterskeppet

Industrin står för drygt en tredjedel av koldioxidutsläppen och utmålas ofta som en klimatbov, men för att få till en bred omställning som verkligen ger effekt är den nödvändig att få med sig. Men hur ska det gå till egentligen? Vad ger mest klimatnytta? Och vad ska vi ställa om till?

Johanneberg Science Park koordinerar tillsammans med RISE den tioåriga Vinnova-satsningen Klimatledande Processindustri, som bland annat involverar stora delar av den petrokemiska industrin. Målet är att skapa en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion baserad på biobaserade, förnybara och återvunna råvaror. 

Välkommen till ett samtal kring hur vi tillsammans skapar framtidens konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara industri!

Panelen:
Anders Fröberg- Director Manufacturing Excellence, Borealis
Urban Svensson- Director Global Procurement, Perstorp AB
Caroline Löfgren- Processledare Klimatledande Processindustri, Johanneberg Science Park
Maria Grahn- Forskare, Chalmers
Rickard Nordin- Energi- och klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet
Elin Segerlind- Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet

Moderator:
Mattias Goldmann, VD, Fores

Se seminariet:


Lokala energisystem - viktig pusselbit i energiomställningen
Torsdag 4 juli, 15:30 – 16:30
Västsvenska Arenan

Digitaliseringen stöper om vårt energisystem. Vad händer om vi reglerar handeln lokalt? Kan vi nyttja de olika energibärarna, värme, kyla och el på ett smartare sätt för att optimera användandet av förnybar energi? Vilka affärsmöjligheter uppstår i det nya energilandskapet? 

Regelverket hänger inte med den tekniska utvecklingen. Branschen arbetar aktivt med att förtydliga roller och ansvar. Vi måste utveckla nya koncept med affärsmodeller för energilösningar som gynnar kunden, energibolagen och klimatet. En bättre samverkan mellan småskaliga och storskaliga lösningar och möjligheter till effekthantering av el och värme i bostäder.

En digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla är igång på Chalmers i Göteborg. Aktiviteterna finansieras genom EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. Vi delar med oss av våra lärdomar och diskuterar strategier med experter och beslutsfattare kring framtidens marknadsdesign, affärsutveckling och teknologiska framsteg.

Panelen:
Cecilia Zetterström - Director Delivery and Operations Europe, Vattenfall Energy Solutions
Anders Ådahl – Regionpolitiker, Centerpartiet 
Johan Söderbom – 
Gruppchef, RISE
Stina Rydberg – Projektledare, Johanneberg Science Park
Maria Sandqvist – Kanslichef, Forum för smarta elnät

Moderator:
Johanna Barr– sakkunnig, Power Circle

 

Dessutom deltar Johanneberg Science Parks vd, Mats Bergh, bland annat i seminariet Havet – en del av bioekonomin, arrangerat av Maritima Klustret i Västsverige,där man kommer att diskutera hur havets enorma resurser kan användas för att skapa hållbara råvaror till industrin och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Tisdagen den 2 juli, 15:00 – 15:45, Fenomenalen

 

Content

För mer information, kontakta:

Tove Arnsvik Bjurefalk, Kommunikatör

+46 708 58 29 35
Skicka e-post
LinkedIn

För mer information, kontakta:

Karin Weijdegård, Kommunikatör

+46 735 25 27 08
Skicka e-post
LinkedIn