Johanneberg Science Park deltar i Sveriges Innovationsriksdag

23 april 2012

Den 23-25 aril går Sveriges Innovationsriksdag av stapeln i Jönköping. Sveriges Innovationsriksdag är namnet på SISP – Swedish Incubators & Science Parks – årskonferens.

SISP är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans hyser över 5000 företag med cirka 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser som bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

På Sveriges Innovationsriksdag samlas företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks tillsammans med övriga aktörer inom innovationsområdet. Johanneberg Science Park är där för kunskapsutbyte och nätverkande med årets rekordmånga deltagare.

De senaste åren har alltmer fokus satts på innovationssystem och kunskapsintensivt nyföretagande och näringslivsförnyelse. Senast i måndags den 16 april redogjorde regeringen i vårpropositionen sin bild av hur viktigt det är att satsa på Sverige som ett innovationsland. Ambitionen är att få en utbildning, en forskning och ett innovationssystem i världsklass. Johanneberg Science Park tillsammans med SISPs andra 61 medlemmar är exempel på miljöer och aktörer som har en cental roll i utvecklingen av morgondagens näringsliv.

- När våra medlemmar och samarbetspartners samlas i Jönköping för årets Innovationsriksdag är det främst för att nätverka och utbyta erfarenheter med branschkollegor. Därför är det glädjande att vi varje år blir fler och fler deltagare, det tyder på att våra medlemmar ser Sveriges Innovationsriksdag som en viktig mötesplats, säger Magnus Lundin, VD SISP.

Läs mer om Sveriges Innovationsriksdag
Läs mer om SISP