Johanneberg Science Park bidrar till hållbara städer i Indien

1 februari 2018
Bild på panelen i Indien

Johanneberg Science Park var som expert inom hållbarhet och smarta städer inbjuden att tala på FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) Smart Cities Summit 2018 i New Delhi i under januari månad.

Indien har fattat ett nationellt beslut att transformera 100 av sina städer till smarta städer. Konferensen samlade ledare från många av städerna och samt ledare från företag från hela världen. Utvecklingen i Indien går verkligen fort och globala storföretag som exempelvis VISA, Cisco, Microsoft, TATA, med flera står på kö för att få implementera sina smarta helhetskoncept och lösningar i utvalda städer. Också många svenska företag är verksamma i städerna, på konferensen var Johanneberg Science Park dock enda svenska aktör. Maria Ådahl, ansvarig för samhällsbyggnad på Johanneberg Science Park, presenterade bland annat demonstrationsprojekten HSB Living Lab, Riksbyggens Positive Footprint Housing och pågående EU-finansierade SCORE – Smart Cities and Open Data Re-use, Fossil-free Energy Districts, FED, samt IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable Cities.

Vi har sedan tidigare påbörjat en dialog med indiska aktörer inom projektet Tysta Offentliga Rum, TOR, lett av IMCG. Målet är nu att hitta möjliga städer där TOR-konceptet kan testas och intresset hos ledare från städer och företag är jättestort.

- Att vid ett tillfälle kunna nå så många ledare för megastäder i Indien kändes privilegierat. Bara i min panel representerade de tre regionala ledarna över tjugo miljoner människor. Lyckas man sprida hållbara koncept och lösningar i Indien ger det värde för väldigt många människor, säger Maria Ådahl.

2030 beräknas 600 miljoner indier bo i större städer, en ökning med ca 200 miljoner från 2015 och hälften av alla indier under 25 år. Detta gör det extra intressant att sprida kunskap kring exempelvis öppna data som är centralt i vårt SCORE-projekt. Med möjlighet till ökad information, ökat medborgarinflytande och snabb teknikutveckling kan den stora gruppen unga involveras snabbare. På så sätt kan målet om inte bara smarta, utan också socialt hållbara städer, i Indien realiseras i snabb takt.

- Med det stora tryck av storföretag som nu etablerar sig i Indien är vi nästa redan i det läget att Europa kan studera smarta lösningar i indiska städer. Vi arbetar nu för fortsatt samarbete kring projekt och att vara en länk för fler smarta hållbara lösningar som kan ge värde för många människor och göra riktigt stor påverkan på de globala kliamatutsläppen, avslutar Maria Ådahl.

Content