Johanneberg Science Park attraktiv mötesplats för regionens satsande småföretag

19 maj 2020
SME-event, Johanneberg Science Park

På Johanneberg Science Park är vi övertygade om att de små och medelstora företagen (ofta förkortat SME:s) är regionens och landets framtida tillväxtmotorer. Johanneberg Science Park är en resurs som hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens.

Johanneberg Science Parks SME-nätverk består av företag i alla branscher, som har drivkraft, potential och vilja att utvecklas. I nätverket finns både företag som utvecklar eller tagit fram uppfinningar, patent och mjukvarulösningar och produkter och entreprenadföretag och konsultbolag med starkt samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingspatos. Sofia Ganslandt, ansvarig för SME-nätverket på Johanneberg Science Park, utvecklar;

- Vi är en aktör i deras utveckling, som en plats där de får draghjälp i det viktiga utvecklingsarbetet företagen gör och utmaningarna de står inför. Många kommer till oss när de är nya på marknaden eller i regionen och behöver ett bra sammanhang, kontakter eller tips och råd. Vi har också en-persons-företag, entreprenörer, uppfinnare och specialist-konsulter i nätverket. Alla företag är välkomna som medlemmar!

De flesta SME-företagen rör sig brett inom samhällsbyggnadssektorn, men ofta kan de ha en nischad produkt eller lösning, till exempel inom energieffektivisering, nya tekniker eller nya metoder. Sofia Ganslandt poängterar att det är viktigt för ett nätverk att ha en stor bredd för att skapa en intressant mix av företag, som kan komplettera och korsbefrukta varandra. En mångfald av företag gynnar också hela Västsverige, som med företagen blir en attraktiv arbetsmarknadsregion där företag kan utvecklas och människor få jobb.

- Företagen som kommer till oss stannar kvar för att de vill hålla sig à jour med det senaste inom samhällsbyggnadsfrågor och hållbar samhällsutveckling. De vill ta del av våra seminarier och ha en närhet till Science Parken och de värden vi levererar. En av de saker jag tror småföretagare uppskattar är det sociala, att det finns relevanta mötesplatser där ämnen och frågor blir belysta på ett attraktivt sätt. Inspirationen det ger. Jag tror också många deltar i våra aktiviteter för att kalibrera sig mot ny fakta och kanske ’benchmarka sig’ i förhållande till trender i omvärlden. Jag tror faktiskt också de känner att de är genuint uppskattade av Johanneberg Science Parks medarbetare och partners. Att vi går den extra milen med dem, avslutar Sofia Ganslandt.

 

Content

Kontakt för frågor

Sofia Ganslandt, SME kontakter

+46 732 34 91 39
Skicka e-post
LinkedIn