Jämställt styrelsearbete ger ökad lönsamhet

28 januari 2022
3 glada kvinnor

Säkra Kvinnor Styrelsebalans arbetar för ett jämställt näringsliv genom att utbilda, rekrytera och påverka. Som medlem i vårt företagsnätverk ser de nyttan av ett kreativt forum som ger energi, kunskapsutbyte och breddad kontaktyta. I samverkan med ett flertal aktörer lanserar vi nu Forskningscirkel på temat "Värdeskapande styrelsearbete".

Säkra Kvinnor Styrelsebalans coachar företag med att kartlägga sina behov om vem de behöver rekrytera till styrelseposter. Förutom det mer traditionella hard core så har de ett strukturellt genusperspektiv och bidrar med att kunna se och förstå gruppdynamik när man går in i styrelsearbete, alltså utöver att förstå och bli insatt i aktiebolagslagen, ekonomi, ägardirektiv, dagordning för styrelsemöten etc.

- Företag som anlitar oss eller har gått våra utbildningar vittnar om att de fått ett effektivt och dynamiskt styrelsearbete. Det vill säga värdeskapande styrelsearbete!

- Vi bistår med analys vid rekrytering, stöd vid förändringsprocess, med marknadskunskap och vi har en bred erfarenhet av eget styrelsearbete. Våra medarbetare har bakgrund i juridik, marknadsekonomi och internationell ekonomi. Vi har verkat i regionen i sju år och under den tiden har mer än tvåhundra personer genomgått våra olika utbildningar.

- Vi driver också egna nätverksträffar som går ut på att mötas, lyssna och delge varandra tankar och idéer. De är välbesökta och visar att erfarenhetsutbyte är värdefullt för vår målgrupp.

Vad lockar er i JSPs SME-nätverk?

- Nu när vi har kunnat ses fysiskt igen ligger värdet i att kunna möta andra företag. Lärandet också, i ett forum som är kreativt ger energi. 

Värdeskapande styrelsearbete - ny forskningscirkel startar i vår

Säkra Kvinnor Styrelsebalans kom med idén att bättre utforska vad som gör styrelsearbete riktigt värdeskapande i små och medelstora företag. Idén lyftes med till Jonas Fasth, som driver SME Community på Göteborgs Handelshögskola. Idéen växte och blev en forskningscirkel som vi i samverkan med andra lanserar i vår. Här välkomnas företagare och personer med styrelseuppdrag i små och medelstora företag.
Anmäl dig här 

Bli medlem i vårt SME-nätverk

Ta del av en rad förmåner, nätverka och stärk dina affärer.
Företag i alla branscher, som har drivkraft, potential och vilja att utvecklas välkomnas. I dagsläget är vi 245 medlemmar.
Läs mer

logo, johanneberg Science Park guldmedlem

 

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Sofia Ganslandt, SME kontakter

+46 732 34 91 39 sofia.ganslandt@johannebergsciencepark.com LinkedIn