Internationellt nätverk för framgångsrika innovationer

19 maj 2020
 människor i ett konferensrum

I SmartUp Accelerator har länder i Östersjöregionen skapat ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva clean tech-företag. Johanneberg Science Park leder ett arbetspaket om hur man utvecklar innovationsstödsystemet.

Mer specifikt fokuserar projektet på att utveckla tjänster och produkter inom ”Consumer Cleantech”, det vill säga konsumentinriktade tjänster och produkter. Detta är ett nytt område där stödinsatser har saknats och som samtidigt har stor potential för att minska miljöpåverkan . Partners från sju länder i BSR (Baltic Sea Region) deltar i projektet.

- Vi är inne på sista året i projektet nu och anordnar vår accelerator  för tredje gången, denna gång är temat ”Smart Consumption”. Vi hade en bootcamp online häromveckan! Svenskt Smartup-bolag är i år Habits. De jobbar med appar för att mäta klimatpåverkan och som kan ’nudga’ människor mot mer hållbarar livsstil. Tidigare har Rdot (Smart Homes) och Clean Motion (Smart Mobility) varit med från Sverige, säger Björn Westling, projektledare på Johanneberg Science Park.

Projektet är som nämnts inne sista året och nu går projektet in i fasen att stötta bolagen i deras marknadsexpansion i länderna. Det finns ett par bolag som ser Sverige som intressant marknad, bland annat Climate Heroes som erbjuder crowdfunding för städaktiviteter  och Inner Lmnt som säljer svampar som hälsokost.

I projektets slutfas ingår bildandet av ett internationellt nätverk som ska engagera startups, SME, större företag, finansiärer och andra organisationer i innovationssytemet. Nätverket syftar till att skapa fler framgångsrika innovationer inom ”Consumer Cleantech” i BSR-området.

Vilka deltar i SmartUp Accelerator?
Innovatum AB (SE), Demos Helsinki (FI), Alexanderson Institute (SE), Foundation for Technology Entrepreneurship (PL), European Institute för Innovation reg. assoc. (DE), Johanneberg Science Park (SE), University of Latvia (LV), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), St. Petersburg Foundation for SME Development (RU), The St. Petersburg House Property Owners Association (RU).

Finansierar gör Interreg Baltic Sea Region och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer

 smartup    interreg6

 

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn