Internationell workshop om öppna data

11 oktober 2017
Workshop på Johanneberg Science Park 11-12 oktober

I District Challenge I genomförs projekt inom Climate – KICs nätverk av Smart Sustainable Districts (SSD) i Europa. Johanneberg Science Park driver tillsammans med Chalmers en två-dagars workshop om förutsättningar för hur man ska kombinera Öppna data med stadsutveckling, särskilt kring dagvattenhantering och mobilitet i områdena Johanneberg och Guldheden. 

Regelbundet genomförs workshops inom District Challenge för att skapa kunskapsutbyte mellan deltagare och de olika projekten inom Climate – KIC. Projekten kopplas också ihop med experter från olika länder inom nätverket, detta för att effektivisera projektprocesserna. 

Önskat resultat med District Challenge I är att:

  • Identifiera viktiga utmaningar och möjligheter om hur man utvecklar lösningar från öppna data kopplat till deltagande stadsplanering, dagvattenhantering och mobilitet i Johannebergsområdet.
  • Ta fram en lista över idéer på hur man kan kombinera öppna data med stadsplanering, mobilitet och dagvattenhantering som kan överlämnas till Göteborgs stad, myndigheter, SSD-projektet, och andra finansiärer. Johanneberg Science Park kan sedan använda sig av dessa i syfte att skapa nya projekt med partners i området.

- Detta innebär också att vi kommer dela med oss av vår expertkunskap i olika projekt i Europa, säger Maria Ådahl från Johanneberg Science Park. Ambitionen med District Challenge är också att utöka nätverket med fler städer och distrikt.

I projekt är det ibland svårt att tidigt skapa ett långsiktigt perspektiv i projektgruppen, men med hjälp av det internationella nätverket i District Challenge tvingas parterna att tidigt höja blicken. En utmaning är dock att alla projekt inom District Challenge i Europa har kommit olika långt i sina projekt, vilket gör att de projekt som ligger lite efter måste skynda på att komma ikapp med att bygga nätverk, skapa kontakter, få finansiering och liknande. 

- District Challenge är viktigt för att hjälpa de andra distrikten att öka kunskapen och snabba på utvecklingen om olika sektorer inklusive Öppna data. Det unika i den här konstellationen är involveringen av extern expertis som handplockas till respektive projekt, vilket är roligt eftersom distrikten har höga ambitioner och bra kompetens, vilket inte gör projektet så tungrott, fortsätter Maria.

Medverkande: Göteborgs Stad, aktörer som deltar i distriktet som Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, HSB, Riksbyggen, Castellium och Climate KIC SSD-experter från Finland, Nederländerna och Tyskland

Workshop program 
Läs mer om Smart Sustainable Districts 

För mer information, kontakta;
Evdoxia Kouraki, +46 709 32 9217, evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com
Maria Ådahl, +46 721 81 05 78, maria.adahl@johannebergsciencepark.com