Innovativ mobilitet testas i Landvetter Södra

2 juni 2022
personer vid konferensbord som workshoppar

Expertis möts för att diskutera och formulera möjligheter och utmaningar för automatiserade transporter i det planerade området i Landvetter Södra. Det ska byggas en helt ny, en hållbar stad från grunden, i Härryda kommun.

Workshopen är den andra i en serie om fyra workshops i projektet Samverkande Autonoma Transporter. Här  analyseras möjligheter, utmaningar och lösningsförslag för implementering av automatiserade last-mile gods- och persontransporter ur ett stadsutvecklingsperspektiv. 

Landvetter Södra är ett av Västsveriges största och mest nydanande stadsutvecklingsprojekt. Bakgrunden till att bygga en helt ny, hållbar stad är rådande bostadsbrist, klimatutmaningarna och behovet av hållbara lösningar i stadsutvecklingen. Platsen Landvetter Södra ligger i Härryda kommun och har ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Beslutet att utveckla en stad har brett politiskt stöd. Den långsiktiga, stora visionen är att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000 invånare och 15 000 arbetstillfällen.

- Vi är i ett tidigt skede med möjlighet att påverka hur vi planerar. Här kan vi få inspel på vilka behov vi ska ta hänsyn till. Vi vill bygga in flexibilitet i processen, som ger plats för nytänk och innovationer, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

- I det gamla detaljplanearbetet är många processer uppdelade, nu måste vi tänka mycket mer integrerat, fortsätter Maria. 

Ett särskilt fokus för workshopserien är att identifiera möjliga synergier hos samordnade systemlösningar av de två transportslagen/fordonstyperna, i motsats till att behandla dem separat. I denna serie med workshops diskuteras olika implementeringsaspekter av autonoma fordon i såväl befintliga som planerade områden.

Den första workshopen hade det planerade området Forsåker, Mölndal som case. Inom ramen för gruppdiskussioner fördjupande deltagarna sig i olika frågeställningar kring var den autonoma roboten ska köra och hur interaktion med övrig trafik ska fungera. Läs mer >> 

Workshopen leddes av Tyréns. 

Samverkande Autonoma Transporter (SAT) 
Projekttid: Januari 2022 – juni 2023
Total budget: 8 miljoner SEK
Finansiär: Vinnova/Drive Sweden 
Partners: Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad (trafikkontoret), Göteborgs Universitet, Hugo Delivery (projektledare), Johanneberg Science Park, Keolis, Landvetter Södra Utveckling AB, Mölndala Fastighets AB, PostNord, Riksbyggen, Skanska, Tele2, Västtrafik, Wallenstam 
Läs mer

Läs mer om Drive Sweden:  https://www.drivesweden.net/en

Drive Sweden Logotyp

SIP Logo Program

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn