Innovationsprojekt skapar hävstång för lokalt näringsliv

2 juli 2018
Lars Bern, Business Region Göteborg,

Fossil-free Energy Districts (FED) är ett innovationsprojekt i Göteborg som testar en ny typ av energisystem där mindre aktörer, till exempel enskilda byggnader, inom ett definierat område deltar i en lokal handelsplats med el, värme och kyla. Syftet är att minska kostnader och användandet av fossila bränslen. Som en av nio partners har Business Region Göteborg till uppgift att via projektet stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft på den globala marknaden.

– Det finns en rad lokala aktörer som levererar in på de utmaningar vi har i projektet, säger Lars Bern, områdesansvarig för innovation på Business Region Göteborg. Tanken är att de här mindre företagen ska kunna peka på FED och säga att “vi har varit med och testat det här hemma i Göteborg. Det funkar fantastiskt bra och det här skulle vi kunna göra på en annan marknad, i Europa eller ute i världen”.

En av styrkorna med FED-projektet, menar Lars Bern, är att det samlar en bred koalition av lokala partners, från fastighetsägarna Chalmersfastigheter och Akademiska Hus, till det kommunala energibolaget Göteborg Energi, storföretaget Ericsson och forskare på Chalmers. Den marknadsplats man bygger för energihandeln är helt digital och automatiserad och kommer att kopplas till byggnader på Chalmers Campus Johanneberg. En av anledningarna till att just det området valdes är att det ligger utanför ellagen som styr vem som får handla via elnäten. Business Region Göteborg har, som andra uppgift i projektet, att se över vilka policyförändringar som behövs för att systemet ska kunna exporteras till andra platser i Europa.

 

 

– Vår hypotes är att det finns ett värde i att skapa ett lokalt energisamhälle. Genom att koppla till resultaten vi kommer att få ut av FED, kan vi sedan peka på hur man behöver förändra regelverk och skapa incitament för att satsa på den här typen av energilösningar, säger Lars Bern.

FED-projektet är finansierat av EU och en av förutsättningarna är att systemet man skapar ska gå att implementera även i andra områden, städer eller kvarter. För att sprida kunskap om systemet och öka intresset för att kopiera det inkluderar Business Region Göteborg FED i en del av de omkring 50 internationella studiebesök de varje år tar emot för att visa upp stadens gröna innovationer.

– Vi hanterar väldigt många delegationer från hela världen och de är oerhört intresserade av vad vi har gjort och hur de kan ta med sig det här till sina miljöer och skapa samma värden med den teknik som vi redan har testat i Göteborg, säger Lars Bern. Sett ur Göteborgs perspektiv så skapar den här typen av projekt förutsättningar för hur vi kan lyfta fram det vi gemensamt skapar här och det blir sedan ett verktyg för att hålla den allmänna innovationsnivån uppe i staden.

Läs mer:
https://www.johannebergsciencepark.com/fed 
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg

EU flag

Kontakt:
Lars Bern, innovationsledare Business Region Göteborg
Lars.Bern@businessregion.se

Content

Projektkoordinator

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn