IC Energy ny partner i Johanneberg Science Park

16 mars 2023
IC Energy personal

Det växande konsultföretaget IC Energy, med fokus på energi och byggtjänster, blir partner i Johanneberg Science Park. Tillsammans med det övriga partnernätverket vill man jobba för att utveckla innovativa och hållbara energisystem i nya stadsdelar.

— Vi går in som partner till Johanneberg Science Park för att vi vill samverka till utvecklingen av morgondagens energisystem. Vi kan genom våra olika kompetenser inom energi och bygg skapa välplanerade energisystem och verka för hållbara och lönsamma lösningar för våra kunder och miljön. Vi ser samarbetet med Johanneberg Science Park som en viktig del i vår utveckling och vårt lärande, säger Ann-Charlotte Hedström, VD för IC Energy.

IC Energy är ett teknikkonsultföretag baserat i Varberg med 32 anställda som förra året utsågs till årets gasell i Halland av Dagens Industri. På fyra år ökade företaget sin omsättning med 1 587%, och med stora uppdrag i Göteborgsområdet, bland annat i Forsåker, GoCo och Tingstadstunneln, etablerar man nu sitt andra kontor i Mölndal. Som tidigare medlem i Johanneberg Science Parks SME-nätverk kändes steget att bli fullvärdig medlem naturligt, särskilt som båda parter är inriktade mot både samhällsbyggnad och energi.

— Vi upplever att det ofta finns ett glapp mellan energi och byggtjänster där vi tror att vi har en roll att fylla när man till exempel formerar nya stadsdelar. Vi ser ju att det blir mer och mer aktuellt att skapa smarta energisystem som kan styras flexibelt och här vill vi tillsammans med Johanneberg Science Park bidra till att nya lösningar når ut till marknaden, säger Ann-Charlotte Hedström.

Johanneberg Science Park är en samverkansarena med bas på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Med ett 20-tal partners från både akademi, offentlig sektor och näringsliv arbetar man i projekt och nätverksform för en hållbar omställning inom samhällsbyggnad, energi och material. Nu välkomnas IC Energy in i Johanneberg Science Parks partnerkrets och i arbetet med att ta fram projektidéer och formera samverkansprojekt. En av företagets konsulter är redan på plats på Johanneberg Science Park ett par dagar i veckan för att stötta i pågående energiprojekt, så som ACCESS och Thumbs Up.

— IC Energy är ett spännande företag med mycket energi och nya idéer inom våra båda fokusområden, energi och samhällsbyggnad. Vi ser fram emot att få vara en del av deras fortsatta tillväxtresa och tror att vi tillsammans kommer att skapa projekt som bidrar till ett hållbart samhälle, säger Mats Bergh, VD för Johanneberg Science Park.

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn