I projektet Transnational Living Lab for Active Ageing vill vi förändra livssituationen för våra äldre

8 september 2017
bild

Johanneberg Science Park driver tillsammans med University of Tokyo och Linnéuniversitetet projektet Transnational Living Lab for Active Ageing där vi vill förändra livssituationen för våra äldre, med särskilt fokus på frågor som rör ensamhet och segregering. Johanneberg Science Parks roll är att föra in näringlivsperspektivet i det transnationella teamet. Vi ska samverka med potentiella företag men också med brukaren för att skapa en god marknadskontakt och skapa relevanta produkter för marknaden.

Projektteamet i Sverige samarbetar med Institute of Gerontology, University of Tokyo, och deras partners Sumitomo Mitsui Banking Corporation och Municipality of Kamakura för att utveckla Living lab-miljöer fokuserade på aktivt åldrande. Teamen i bägge länderna ska samverka med flera sektorer för att nå målet att långsiktigt bidra till utveckling av nya tjänster, produkter, företag och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt.

”Ett av målen är också att implementera servicetjänster av lösningar av social och teknologisk karaktär, en annan viktig roll är att belysa och jämföra olika affärsmodeller” – säger Eva Pavic, projektkoordinator på Johanneberg Science Park.

Projektteamet besökte i veckan Johanneberg Science Park där vi beskrev vår process för att skapa samverkansprojekt. Vi besökte HSB Living Lab där vi kan ta intryck och lärdom av projektet inför skapandet av Transnational Living Labs for Active Ageing. Vi besökte även All Age Hub, Göteborgsregionens kommunalförbunds initiativ för att skapa boendemiljöer och välfärdsteknik för äldre.

All Age Hub
All Age Hub

Vad är ett Living Lab?

'Living Lab' står för användarcentrerad och användardriven innovation i partnerskap mellan medborgare, akademi, industri och offentlig sektor.

Läs mer om projektet Transnational Lab for Active Ageing.